Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Bu makalemizde sermaye şirketi türlerinden olan Anonim Şirket Kurmak hakkındaki bilgileri sizlere aktaracağız. Anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirketlerde sermaye miktarı, anonim şirketlerde ortak sayısı, anonim şirket kurma maliyeti gibi soruları cevaplandıracağız.

Şirket kurmadan önce ilk yapmanız gereken piyasayı analiz etmektir. Yeteri kadar bilgi edindikten sonra şirket türüne karar vermek gerekir. Sermayeniz ve cirolarınızın yüksek olacağını düşünüyorsanız Anonim Şirket türü tam size göre.

Bu şirket türünün size uygun olmadığını düşünüyorsanız ''
Şirket Kuruluş İşlemleri'' başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.


 

Anonim Şirket Nedir?


Türk Ticaret Kanunu 'nun(TTK) 329. Maddesine göre Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. 
Anonim Şirketler Bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası, devletin ekonomik faaliyetleri ve büyük sermayeler gerektiren sektörlerde uğraş vermektedir.


 

Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?

 
 • Şirketin amaç ve konusu ekonomik olmalıdır ve şirket ana sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.
 • Bir ticaret unvanına sahip olması ve ticaret unvanını ticaret sicilinde tescil ettirmesi.
 • Sınırsız sayıda ortak ile kurulabilir.
 • Hissedarlar ortaklıktan çıkarılamaz.
 • Sermayesi muayyen ve paylara bölünmüştür. Şirket ortaklarının paylarını temsil etmek için ortaklara hisse senedi verilir.
 • Hisselerin devri, noter onayı ya da ticaret sicilinde tescil şartı olmadan sözleşme ile yapılabilmektedir.
 • Şirketin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu malvarlığı ile sınırlıdır. Ortakların sorumluluğu ise sermaye payları oranındadır.
 • Ortaklar kamu borçlarından sorumlu değildir.
 • Esas sermaye 250.000 TL 'den ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 500.000 TL 'den aşağı olamaz.
 • Halka arz edilebilir.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkarabilir.
 • Yönetim kurulu üyeleri hem gerçek, hem tüzel kişi olabilir.
 

 

Kuruluşu Bakanlık iznine tabi olan Anonim Şirketler

 
 • Döviz büfesi işleten şirketler
 • Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler
 • Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler
 • Varlık yönetim şirketleri
 • Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler
 • Sigorta şirketleri
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Faktoring şirketleri
 • Bankalar
 • Bağımsız denetim şirketleri
 • Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri
 • Ürün ihtisas borsası şirketleri
 • Gözetim şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 

İlgili İçerikler:

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024

 

Neden Anonim Şirket Kurmalıyım?


Sermayeniz ve cirolarınızın yüksek, ortak sayınızın fazla olacağını düşünüyorsanız Anonim şirket kurmak tam size göre. Anonim Şirketler kurumlar vergisi mükellefidir. 2023 yılı kurumlar vergisi oranı %20 ve %25, 2024 yılı kurumlar vergisi oranı ise %25 olarak uygulanacaktır. Anonim şirket kurmanın avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

 

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları;

 
 • Tek bir ortak ile kurulabilmesi.
 • Şirket hisselerinin satışının, noter ya da ticaret sicilinde tescil edilme şartının olmaması.
 • Halka açılabilme özelliği olması.
 • Tahvil satışı yapılabilmesi.
 • Ortakların sermaye taahhütleri dışında olan borçlara karşı sorumlulukları yoktur. Kamu borçlarından yönetim kurulu sorumludur.
 • Hissedar sayısında üst sınır yoktur.
 • Ortaklar isterlerse elektronik olarak genel kurul toplantısı yapar.
 • Anonim şirket ortakları yönetici olmak zorunda değildir.
 • Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların 4B(Bağkur) sigorta zorunluluğu yoktur. 
 • Organizasyon ve kurumsallaşmanın daha ön planda olması.
 

Anonim Şirket Kurmanın Dezavantajları;

 
 • Minimum 250.000 TL sermaye gerekliliği.
 • Bazı genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması zorunluluğu.
 • Sermayesi 1.250.000 TL 'nin üzerindeki anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu.
 • Tutulması gereken defter sayısı daha fazladır.
 • Pay değerlerinin artması ile KDV doğmasına sebep olan durumların bulunması.  
 

 

Limited ve Anonim Şirket Arasındaki Farklar

  
Tıpkı şahıs şirketleri ile olduğu gibi, anonim ve limited şirketler arasında da farklar bulunur. Söz konusu farklar şu şekilde listelenmiştir:
 • Anonim şirketlerde ortak sayısı konusunda herhangi bir sınırlama yokken, limitedde bu sayı 50 ile sınırlandırılmıştır,
 • Limited şirketler minimum 50.000 TL sermaye ile kurulabilirken, Anonim şirketlerde bu rakam 250.000 TL olarak belirlenmiştir,
 • Anonim şirketlerde genel kurul ve yönetim kurulu bulunuyorken, limited şirketde genel kurul ve müdürler bulunur.
 • Limited şirketler halka arz edilemez. Anonim şirketler halka arz edilebilir.
 • Anonim şirketlerde şirketin kamuya olan borçlarından pay sahipleri sorumlu değildir.
 • Limited şirketlerde şirketin kamuya olan borçlarından pay sahipleri hissesi oranında sorumludur.
 

 

Anonim Şirketlerin Tutması Zorunlu ve Tasdik Etmesi Gereken Defterler

 
 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter Defteri
 • Damga Vergisi Defteri
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

İlgili İçerik: Defter Tasdik Ücretleri 2024

 

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?


Anonim şirket kurmak için resmiyeti olan bazı prosedürleri mutlaka mali müşaviriniz ile yürütmelisiniz. Öncelikle şirket ünvanının ne olacağı, ne tür faaliyetlerde bulunulacağı, seçilecek olan yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, ana sermayenin ne kadar olacağı, ortak sayısı, ortakların hisse oranları gibi konuları açıklığa kavuşturmak gerekir.
Anonim şirket kurmak, limited şirket kurmak ile benzerlik göstermektedir. Anonim şirket kurmak için gerekli işlemleri, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) üzerinden, gerekli evrak ve doküman akışı sağlanarak, mali müşavir tarafından önemli prosedürler uygulanarak takip edilir. Bu adımdan sonra MERSİS sistemi şirkete vergi kimlik numarası ataması yapar. Şirket ana sözleşmesi kabul gördükten sonra, kurucular Ticaret Sicil Müdürlüğü 'ne giderek kuruluş için imza atarlar. Ticaret Sicili Müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerden sonra ortaklar şirket ana sözleşmesi, sicil tasdiknamesi ve şirket defterlerini teslim alır. Bundan sonraki aşamalar vergi dairesi ile devam eder.

 

Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Evraklar

 
 • Nace Kodlu Kuruluş Dİlekçesi (Kaşe ve imzalı)
 • Yabancı ortak varsa şirket kuruluş bildirim formu
 • Bağlı bulunulan müdürlük tarafından onaylanan, ıslak imzalı şirket anasözleşmesi
 • Şirket merkezi kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Mersis kayıt ve talep numarasını gösteren belge
 • Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont (bağlı olunan oda vezneleri)
 • Ortakların fotoğrafının da bulunduğu oda kayıt beyannamesi 
 • Nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu
NOT:

 1. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişiye ilişkin yetkili organ kararı,
 2. Tüzel kişi ortak var ise tüzel kişi ortağın temsilci kararı ve o yıl içinde alınan ticaret sicil tasdiknamesi,
 3. Yabancı uyruklu hakiki şahıs var ise noter onaylı pasaport tercümesi ve SGK şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu, Yabancı uyruklu tüzel kişi var ise yetkili merciden alınan apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi,
 4. Ortak ikametgahı Türkiye dışında ise SGK şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu,
 5. 18 yaşından küçük ortak var ise kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı,
 6. 18 yaşından küçük ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı

vb. belgeler bağlı bulunulan odaya teslim edilmelidir.


İlgili İçerikler:

Sanal Ofis Nedir? Sanal Ofislerde Şirket Kurmak Yasal Mı?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? | Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak

Startup Nedir? Nasıl Kurulur? | Startup İle İlgili Merak Ettikleriniz

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Şirketi Kurmalıyım?

Serbest Bölgede Şirket Kurmak | Serbest Bölgelerin Avantajları

Teknokentlerde Şirket Kurmak | Teknokentlerin Avantajları

 

Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024


Anonim şirket kurma maliyeti her bir bölge ve şehir için farklılıklar göstermektedir. Müdür ve yönetim kurulu sayısı, sermaye miktarı, ana sözleşme içeriği ve yabancı şirket ortağı olması durumunda bu maliyetler değişecektir. 

Kuruluş aşamasında Ticaret Odası 'na yapılması gereken ödemeler bulunmaktadır;


TİCARET SİCİLİ HARÇLARI 2024

Sermaye şirketlerine ait kayıt ve tescil harçları 9000,00 - 15.500,00TL arasındadır.

 


NOT: Bu harcamalara mali müşavir şirket kuruluş ücreti ve noterlerce alınan defter tasdik ücretleri dahil değildir. 2024 yılı şirket kuruluş maliyeti bilgisi İzmir 'de Anonim Şirket Kurmak için hazırlanmıştır. Diğer şehirlerde maliyetler farklılık göstermektedir. 

 

--- Sizin de yeni bir iş fikriniz var ve İzmir 'de anonim şirket kurmak istiyorsanız, faaliyette bulunmak istediğiniz konuya özel detaylı maliyet tablosu için bizimle iletişime geçebilirsiniz. ---


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


En İyi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin