Huzur Hakkı Nedir, Kimlere Verilir, Nasıl Hesaplanır?

Şirketler ve şirket ortakları için oldukça önemli olarak değerlendirilen ve özellikle son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız bir kavram var: Huzur hakkı. Çoğu zaman kimlere verileceği ya da nasıl hesaplanması gerektiğine dair kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Böyle durumlarda sorunun üstesinden tek başınıza gelmek yerine bir serbest muhasebeci mali müşavir ile fikir alışverişinde bulunmak her zaman daha iyi. Bu yüzden biz de bu yazımızda huzur hakkını ele almak istedik. Sizler için huzur hakkı nedir, kimlere verilir ve nasıl hesaplanır gibi konuları inceledik…

 

Huzur Hakkı Nedir?

 

Huzur hakkının en temel tanımı, Türk Dil Kurumu tarafından şu şekilde yapılmıştır: Herhangi bir konuyu görüşmek amacıyla bir araya gelmiş olan kurul üyelerine ödenmesi gereken ücret. Bu açıklamayı daha da detaylandırmak gerekirse; çeşitli şirket, dernek ya da vakıflarda, yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir konuyu tartışmak ve belirli kararlar almak adına bir araya gelmeleri ve toplantı yapmaları söz konusudur. Yönetim kurulu üyeleri bu toplantılar için belirli bir mesai harcar. İşte yönetim kurulu üyeleri de harcadıkları bu mesai karşılığında huzur hakkı adı verilen ücret alırlar. Burada ödenen ücret bir pay değil, verilen bir hizmetin karşılığında alınan bir ödemedir. Bu ödemenin yapılmasının en temel sebebi de, yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları sorumlulukları sebebiyle karşılaşabilecekleri risklerin azaltılmasını sağlamaktır.

 

Hesaplanması sırasında vergi oranlarının da hesaba katıldığı bu ödemeler gün, ay ya da yıl üzerinden toplantı başına ödenir. Bu ödemeler bir ücret olarak değerlendirilmekte olup, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisinin hesaplanması ile vergi dairesine ödenir. Huzur hakkının ödemesini yapan şirketler, isterlerse bu ödemeyi gider olarak da gösterebilir. Bu ödemelerin Türk Ticaret Kanununda belirtildiği şekliyle ve aynı zamanda şirket genel kurul kararları ve şirket ana sözleşmesi kapsamında da yapılması zorunludur.

 

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir?

 

Bu ödeme en temelde şirket ortaklarına yapılır. Fakat şirketin anonim şirket olduğu durumlarda yönetim kurulu üyelerine ve şirketin limited şirket olduğu durumlarda da şirket ortaklarına ve şirket müdürüne de ödenir. Huzur hakkının ödenmesi için genel kurul toplantıların gündeminde bulunması zorunlu olan, anonim şirketlerde şirket ortağı veya ortak dışı yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerde şirket ortağı veya ortak dışı müdürlere huzur hakkı ödenmesi hususu ile ne kadar ödeme yapılacağı hususu genel kurulun onayına tabidir. Huzur hakkı ödemesinin onayı ile ödenecek bedelin belirlenmesinin tescil ve ilan edilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Aynı zamanda huzur hakkı ödemesi alacak olan yönetim kurulu üyesinin müdür olması ya da olmaması herhangi bir şeyi değiştirmez.

 

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

 

Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin huzur hakkı alabilmesi için, öncelikle bu konunun şirket sözleşmesinde belirtilmiş olması gerekir. Söz konusu durumun karar defterinde karara bağlanmış olması da yeterli olacaktır. Huzur hakkının karar defterinde yer alıyor olması durumunda noter tasdikine gerek yoktur. Fakat eğer bir şirketin birden çok ortağı varsa ve ileride ödemeler ile ilgili bazı sorunların doğması ihtimali bulunuyorsa, bu durumda kararın noter tarafından tescillenmesi çok daha sağlıklı olacaktır.

 

Ödemelerden önce hesaplama yapılırken, öncelikle gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerinin yapılmış olması gerekir. Bu ödeme içerisinden kesinti yapılması gereken gelir vergisi miktarı her yıl güncellenir. 2024 yılı gelir vergisi dilimleri şu şekildedir:

 

- 110.000 TL'ye kadar yüzde 15

- 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası yüzde 20

- 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (Ücret Gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası yüzde 27

- 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL (Ücret Gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası yüzde 35

- 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL (Ücret Gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası yüzde 40 olarak tesbit edilmiştir.

 

2024 yılı içerisinde damga vergisi oranı 7,59 olarak belirlenmiştir. Buna göre 2024 yılının Ocak ayında %15 ve %20’lik gelir vergisi dilimleri üzerinden bir huzur hakkı ödeme hesabını, bir örnek ile şu şekilde açıklamak mümkün:

 

 • Brüt olarak ödenmesi gereken miktar: 54.769,63 TL
 • Düşülmesi gereken gelir vergisi miktarı: 9.353,93 TL
 • Düşülmesi gereken damga vergisi miktarı: 415,70 TL
 • Net olarak ödenmesi gereken miktar: 45.000,00 TL


2024 yılı içerisinde asgari ücret istisnası kapsamında yapılan hesaplama örneği de aşağıdadır:

 
 • Brüt olarak ödenmesi gereken miktar: 53.666,46 TL
 • İstisna Öncesi Gelir vergisi Tutarı: 9.133,29 TL
 • Asgari ücret gelir vergisi istisnası: 825,05 TL
 • İstisna sonrası gelir vergisi tutarı: 8.308,24 TL
 • Damga vergisi matrahı: 53.666,46 TL
 • İstisna öncesi damga vergisi: 407,33 TL
 • Asgari ücret damga vergisi istisnası: 49,11 TL
 • İstisna sonrası damga vergisi: 358,22 TL
 • Net olarak ödenmesi gereken miktar: 45.000,00 TL
 

Eğer sizin de huzur hakkı ile ilgili kafanıza takılan sorular varsa ve ödeme yapma ya da ödeme alma sürecini profesyonel yardım alarak sürdürmek isterseniz, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili İçerikler:

Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024

 

Huzur Hakkı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

 

Her ne kadar yukarıda bilinmesi gereken pek çok detayı aktarmış olsak da, bazı önemli detayların bilinmesi de fayda sağlayabilir. Bu önemli detayları ise şu şekilde sıralamak mümkün:

 

 • Eğer sermaye şirketlerinden para çekilmesi gibi bir durum söz konusuysa, kurumlar vergisinden ayrı olarak bir de yüzde 15’lik bir stopaj uygulanır. Fakat huzur hakkının ödemesi söz konusu ise, bu durumda gelir vergisi oranlarına göre bir vergilendirme yapılır ve şirket için bir gider kalemi olarak gösterilebilir.
 • Ödenen miktarın gider kalemi olarak gösterilmesi, şirketler için bir vergi avantajı sağlar. Kaydedilen gider kalemi yıllık ödenmesi gereken geçici kurumlar vergisi tutarından düşülecektir.
 • Tüm ödemelerin düzenlenmesi, şirketin mali yapısına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

 

Huzur hakkının ne olduğu, kimlere ödendiği, nasıl hesaplandığı ve hakkında bilinmesi gerekenler gibi konular bu şekilde. Peki huzur hakkının vergilendirmesi nasıl gerçekleşiyor? Gelin hep birlikte bakalım…

 

Huzur Hakkı Vergilendirme Süreci

 

Huzur hakkının ödenmesi her şeyden önce bir gider kalemi olarak gösterilebildiğinden, bir vergi avantajından söz etmek mümkündür. Peki bu vergi avantajı ne şekilde gerçekleşiyor? Bilindiği üzere kurumlar vergisi 2023 yılında yüzde 25 olarak belirlenmişti. Fakat ortaklı şirketlerde kar dağıtıldığı zaman, kurumlar vergisine ek olarak bir de yüzde 15 oranında stopaj ödemesi yapılır. Bu oran 22 Aralık 2021 yılından itibaren %10 olarak güncellenmiştir. Fakat huzur hakkında ödenen miktarların yüksekliğine göre vergi dilimleri yüzde 15 ila yüzde 40 arasında olabildiğinden, ödenen bu huzur hakkının da gider olarak gösterilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

Huzur hakkının gider olarak gösterilmesi ile birlikte hem beyan edilen şirket karının, hem de ödenmesi gereken geçici kurumlar vergisi miktarının düşük olması sağlanıyor. Bu durumda otomatik olarak bir vergi avantajı haline geliyor. Kar dağıtımı ya da huzur hakkı detayları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Güncel Bilgiler

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin