İmza Sirküsü Nedir? İmza Sirküleri Nasıl Alınır?

Günümüzde koşullarında, özellikle de dijitalleşme ile birlikte herkesin bilgileri kolayca ulaşılabilir hale geldi. Bu durum kötü niyetli kişilerin başkalarının bilgileriyle işlem yapmalarını da kolaylaştırdı. Benzer bir durum şirketler ya da kurumlar için de geçerli. Yani sahte imza kullanımı ile belgede sahtecilik yapmak ve dolandırıcılık faaliyetleri yürütmek mümkün. İşte biz de bu metinde bu gibi faaliyetlerin önüne geçmek için alınması gereken imza sirküsü nedir ve nasıl alınır gibi soruları yanıtladık..

 

İmza Sirküsü Nedir?


Yetkili kişilerin imza örneklerinin yer aldığı resmi belge imza sirküsü olarak adlandırılır. Bu belge resmi işlemlerde ve ticari konular ile ilgili işlemlerde kullanılabilir. Bir kurumu temsil eden ya da temsil yetkisi veren kişiler bu belgeyi birden fazla imza örneği vererek noterden alır. Aynı zamanda belge üzerinde şirketin ve şirketin işlerini yapmak için yetkilendirilmiş olan kişinin sorumluluk alanı ve yetki sınırları da ibare olarak yer alır. Eğer bir belge noter tarafından onaylanmamış ise, geçersiz sayılır. Belge üzerinde hem tüzel kişiye hem de kurumu temsil eden yetkili kişiye ait bazı bilgilerin bulunması gerekir. Bu bilgilerin listesi ise şu şekildedir:

 

  • Tüzel kişiye ait bilgiler: Adres, unvan ve ticaret sicil numarası.

 

  • Kurumu temsil eden yetkili kişiye ait bilgiler: Kurum içindeki unvan, nüfus bilgileri, yetki alanları ve imza örnekleri.

 

Bir imza sirküsü üzerinde yetkili kişi ya da kişilerin üçer adet imzası bulunur. Güvenlik ile ilgili nedenlerden dolayı imza sirküsünün aslı kişilere teslim edilmez. Genellikle üzerinde “müstenidattır, tek başına kullanılmaz” ibaresi bulunan bir kopyası verilir.

 

İmza Sirküsü Ne Amaçla Kullanılır?


İmza sirküsünün en temel amacı sahte imza kullanımının önüne geçmek ve böylelikle şirketlerin güvence altına alınmasını sağlamaktır. Böylelikle resmi belgede sahteciliğin önüne geçilmiş olur. İmza sirküsünün ne amaçlarla kullanıldığını ve ne işe yaradığını şöyle bir liste ile açıklayabiliriz:

 

  • Bir imza sirküsü üzerinde bulunan imzalar yasal değere sahip olduğu için, imza yetkisi bulunan tüm kişiler güvence altına alınır.
  • Dolandırıcılık ya da sahte imza kullanımı gibi ciddi problemler yaratabilecek girişimlerin önüne geçilir.
  • Kötü niyetli kişilerin ya da herhangi birinin bir şirket adına imza atması engellenir.
  • Şirkette yetki sahibi olan kişilerin belirlenmesini sağlayarak, izinsiz ticari faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçer.

 

Yani genel olarak bakıldığı zaman bir şirket adına imza atılması gerektiğinde ya da şirket bir problemle karşılaştığında, imza yetkisi bulunan ya da söz konusu problemleri çözmekle görevli olan kişiler belirlenmiş olur. Bu tarz bir belgeyi almak için gerekli evrakların hazırlanması ve gerekli başvurunun yapılması bir mali müşavir ile çalıştığınızda çok daha kolay olur. Siz de bu konu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İmza Sirküsü Nasıl Alınır?


Bir imza sirküsü alabilmek için notere başvurmanız ve her yıl bu iş için belirlemiş olan ücreti ödemeniz gerekir. Söz konusu belge hem başvuruyu yapan kişide, hem de noterde bulunur. Belgeyi almaya giderken hazırlamanız gereken evrakların listesi ise şu şekilde:

 

  • İmza sirküsünü alacak kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Adına belge alınacak olan şirket ya da işletmenin vergi levhası,
  • Belge üzerinde adı olan şirketin bağlı bulunduğu bölgenin ticaret sicil gazetesi.

 

Tüm bu evrakları hazırladıktan sonra en yakın notere başvurabilirsiniz. 2023 yılında ücretler tek nüsha için 98.00 TL, ikinci nüsha için 49.00 TL olarak belirlenmişti. Yani iki nüsha almak istediğiniz zaman 147.00 TL ödemeniz gerekiyordu. 2024 yılı içerisinde bu ücretler %58,46 oranında artış göstermiştir.


İlgili İçerikler:

Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024

 

İmza Sirküsünün Geçerlilik Süresi Ne Kadar?


İmza sirküsünün geçerlilik süresi belirlenirken, şirketin durumu ve yetkili kişilerin görev süreleri göz önünde bulundurulur. Eğer yetkilendirilmiş olan kişinin görev süresi sona ererse, imza sirküsünün geçerlilik süresi de sona erer. Yetkili kişilerin göreve devam etmeleri durumunda ise imza sirküsü geçerlilik süresi 3 yıldır. Yani belgenin 3 yılda bir yenilenmesi gerekir. Eğer imza sirküsü herhangi bir sebeple kaybolur ya da zarar görürse, bu durumda belgenin yeniden çıkarılması ve tüm başvuru sürecinin en baştan başlaması gerekir. Kaybolma durumunda yeniden ödenecek olan ücretler de değişiklik göstermez.

 

İmza Sirküsü ve İmza Beyannamesi Arasındaki Farklar


İmza beyannamesi ve imza sirküsü sürekli olarak birbiri ile karşılaştırılan iki belge ve iki kavram. Bu iki belge birbirine benzese de aslında arada belirgin bir fark bulunuyor. Örneğin imza beyannamesi gerçek kişiler(şahıs şirketleri) tarafından yaptırılır. Belge üzerinde gerçek kişinin nüfus bilgileri ve imzası yer alır. Dolayısıyla kişinin imzası resmiyet kazanmış olur. Sirküler bir nitelik taşımayan imza beyannamesinin şirket kuruluşu sırasında alınması zorunludur. İmza beyannamesi kişinin ticari ve kişisel faaliyetler için kimliğini kanıtlama özelliği taşır. Sonuç olarak imza beyannamesinde gerçek kişilerin, imza sirkülerinde ise tüzel kişilerin(sermaye şirketleri) başvurusu esas alınır.

 

Şirket kuruluşu sırasında imza sirküleri ve imza beyannamesi almak için kendiniz notere başvuru yapabileceğiniz gibi, bu başvuruyu bir mali müşavirden yardım alarak da gerçekleştirebilirsiniz. Siz de tüm bu süreci yönetmek, kendiniz adına işlerin hızlanmasını ve kolay bir hale gelmesini sağlamak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Güncel Bilgiler

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin