İşkur Teşvikleri Nelerdir? İşkur Teşvik Şartları 2024

İşkur tarafından işyerlerine ve sigortalılara yönelik olarak zaman zaman teşvikler gerçekleştiriliyor. Özellikle pandemi döneminde bu teşvikler sık sık gündeme geldi. Şu anda işyerleri ve sigortalılar için oluşturulmuş olan İşkur teşvikleri İşkur tarafından listelenmiş durumda. Peki bu teşvikler neler ve teşviklerden yararlanmak için ne gibi şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor? Bu konu hakkında tüm merak edilenlere hep birlikte bakalım...
 

 

İşkur Teşvikleri Nelerdir?

 

İşkur tarafından sağlanan teşvikler ile belirli şartlara uyan işsizleri istihdam etmek, işverenlere ise değişen sürelerde ve tutarlarda vergi, prim ve ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Bu teşviklerden bazıları İşkur tarafından finanse edilmekle birlikte, söz konusu teşviklerin uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Bu teşvikler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilmekte ve istihdamın korunması ve artırılması maksadını taşımaktadır. Şu anda iskur.gov.tr adresi üzerinde bulunan teşviklerin listesi şu şekildedir:

 

 • 4447 sayılı kanun, geçici 10. madde: Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdam edilmesi teşviki.
 • 4447 sayılı kanun, geçici 19. madde: İlave istihdam teşviki.
 • 4447 sayılı kanun, 50. madde 5. fıkra: İşsizlik ödeneği alanların istihdam edilmesine yönelik teşvik.
 • 4447 sayılı kanun, geçici 26. madde: Normalleşme desteği.
 • 4447 sayılı kanun, geçici 27. madde: İstihdama dönüş teşviki (prim desteği).
 • 4447 sayılı kanun, geçici 27. madde: İstihdama dönüş teşviki (geçici işgücü desteği).
 • 4447 sayılı kanun, geçici 28. madde: Artı istihdam teşviki.

 

Bu teşviklere yönelik olarak temel bilgiler, her bir teşvik için ayrı şekilde belirtilmiştir. Şimdi hep birlikte bu teşviklerden öne çıkan bazılarının detaylarına bakalım…

 

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

 

Söz konusu teşvik işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenleri için 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik ile SGK işveren payının 733,37 TL ila 5.500,41 TL’lik dilimi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Faydalanma şartları ise şu şekilde listelenmiştir:

 

 • Kişinin son 6 ay boyunca işsiz olması,
 • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki 6 ay sigortalı olarak çalışanların ortalama sayısına ilave olarak istihdam edilmiş olması,
 • İşverenin özel sektörde yer alıyor olması.

 

Bu teşvikin faydalanma süreleri ile şu şekilde belirtilmiştir:

 

 • 18 yaş ve daha büyük kadınlar için 24 ila 54 ay,
 • 18-29 yaş arası erkekler için 12 ila 54 ay,
 • 29 yaş ve üzeri erkekler için 6 ila 30 ay,
 • Çalışırken 01.03 2011 tarihinde sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar ya da işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 12 ay.

 

Aylık prim ve hizmet belgelerinin belirlenmiş olan yasal süre içerisinde SGK’ya verilmesi ile birlikte primlerin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

İlave İstihdam Teşviki

 

İlave istihdam teşvikinde hem sigortalı yönünden, hem de işveren yönünden farklı şartlar aranıyor. Buna göre; sigortalıda aranan şartlar şu şekilde:

 

 • İşkur’a kayıtlı bir işsiz olması,
 • İşe alım tarihinden önceki 3 ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılık halinin bulunmaması,
 • 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde özel sektörde istihdam edilmiş olmaları.

 

İstihdam sağlayacak olan işyerinde aranan özellikler de şu şekilde:

 

 • Özel sektörde bulunuyor olması,
 • Aylık hizmet ve prim belgelerinin belirtilen süreler içerisinde SGK’ya teslim edilmesi,
 • Sigorta primlerinin belirlenen süre içerisinde ödenmesi,
 • Herhangi bir gecikme cezası ya da gecikme zammı borcunun bulunmaması.

 

Söz konusu şartları yerine getiren işçiler ve işverenler bu teşvikten yararlanabilmektedir. Bu teşvik kapsamında ödenecek olan tutar, işverenin sektörüne göre hesaplanmaktadır. İmalat ve bilişim sektöründe ödenecek olan primler 1.5556,53 TL ile 3.792,47 arasında değişmektedir. Diğer sektörlerde ise bu rakam 1.556,53 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu teşvik istihdam edilen her sigortalı için 12 ay boyunca uygulanır. Fakat bu destek 18-25 yaş arası erkek ve 18 yaşından büyük kadınlar için 18 ay uzatılmaktadır.

 

Bu teşvikten yararlanacak olan ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir. Eğer bir işyerinde çalışan bir sigortalı işçi bu teşvikten yararlanıyorsa, diğer sigorta primi desteklerinden, teşviklerinden ve indirimlerinden yararlanamaz.

 

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

 

İşsizlik ödeneği alan kişilerin işe başladığı tarihten önceki 6 ayda prim ve hizmet belgelerinde bildirilmiş olan sigortalı sayısına ilave olarak işe alındığı durumlarda, kişinin kalan işsizlik ödeneğini aldığı süre boyunca, asgari ücret baz alınarak hesaplanmış olan SGK priminin yüzde 1’i hariç olmak üzere tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Söz konusu rakam 1.198,46 TL olarak belirlenmiştir. Bu teşvikle ilgili bilinmesi gereken diğer detayla ise şu şekilde listelenebilir:

 

 • İşverene desteğin sağlandığı süre, kişinin en başında işsizlik ödeneği alması için belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
 • İşverenler tarafından yasal süre içerisinde tüm aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda primler de yasal süre içerisinde ödenmelidir.
 • İşçi eğer işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlıyor ise, bu teşvikten yararlanılamaz.

 

Normalleşme Teşviki

 

1.7.2020 tarihinden önce yapılmış olan başvurularda, Covid-19 pandemisi ile ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla uygulamaya konmuş olan kısa çalışma ödeneğinden ya da ücret desteğinden faydalanan sigortalı işçiler, eğer çalışmış oldukları işyerinde tekrar normal çalışma sürelerine dönerse, bu durumda işverenlere prim desteği sağlanır. Bu teşvik ile birlikte 30.06.2021 tarihini geçmemiş olmak şartıyla kısa çalışma ödeneğinin ya da nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihten sonraki 6 ay boyunca işverenlere destek sağlanmaktadır. Bu destek kapsamında SGK primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanır. Destek tutarı aylık 1,341.56 TL olarak belirlenmiştir. Bu desteğin süresi ise sigortalı işçinin kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık gün sayısının ortalaması ile sınırlıdır.

 

Engelli İstihdamı Teşviki

 

Özel sektörde faaliyet gösteren işverenler, bünyelerinde çalıştırmış oldukları her bir engelli vatandaş için asgari ücret düzeyindeki SGK primlerinin işveren payının tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu destek tutarı 733,37 TL olarak belirlenmiştir. Konu ile ilgili belirlenmiş olan kota sisteminde şu detaylar yer almaktadır:

 

50 ya da daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde;

 

 • Özel sektörde işyerlerinde yüzde 3 engelli çalıştırılması,
 • Kamu işyerlerinde yüzde 4 engelli çalıştırılması,
 • Yüzde 2 eski hükümlü ya da terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olan işçilerin meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları zorunlu kılınmıştır.

 

İşkur’un sağlamış olduğu teşviklerden öne çıkanları bu şekilde. Eğer İşkur teşvikleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve diğer teşviklerin detaylarına erişmek isterseniz, bunun için İşkur Teşvikleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Yeni planlanmış olan teşvikler ve yapılacak olan değişiklikler bu sayfa üzerinden ilan edilmektedir. Eğer bu konu hakkında kafanıza takılan soruları cevaplandırmak ya da detaylı bilgiyi birinci ağızdan almak isterseniz, bunun için iletişim kanallarımızı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin