Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde herhangi bir sektörde ticari hizmet vermek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konulardan biri kollektif şirket kurma avantajları ve yöntemleridir. Zira şirket kurmadan ticari faaliyet göstermek mümkün değildir. En çok kurulan şirketlerden olan kollektif yapılar, çoğu kişi için büyük merak unsurudur. Şirket kurmadan önce, hangi şirketin amaca daha iyi hizmet edileceğinin belirlenmesi için şirket özellikleri hakkında bilgi almak gerekir. Bu yazımızda kollektif şirket kuruluş aşaması, gerektirdikleri, avantajları ve dezavantajları hakkında merak edilen noktalara değindik.

 

Kollektif Şirket Nedir?

 

Genel tanıma göre kollektif şirket, ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla 2 ya da daha fazla gerçek kişinin bir araya gelerek ticaret ünvanı adı altında kurduğu bir şirket türüdür. Kollektif şirketlerde ortakların hiçbiri şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi değildir. Bu amaca uygun olarak kurulacak şirketlerde şu unsurların göz önünde bulundurulması gerekir:

 

 • Kişi
 • Sermaye
 • Sözleşme
 • Eşit haklar
 • İşbirliği yapma isteği
 • Ortak amaç

 

Kollektif Şirket Özellikleri Nelerdir?

 

2 veya daha fazla kişinin bir araya gelerek kollektif şirket kurmadan önce, bu şirket özellikleri hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekir. Bu tip bir şirketin taşıdığı en temel özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:

 

 • Ortak sayısı bakımından üst bir sınır olmasa da genel olarak üç ya da dört kişi ile kurulması uygundur.
 • Kollektif şirketlerin kurulması ve yönetilmesi oldukça kolaydır. Bu bakımdan en büyük kolaylık tanıyan şirketler arasında gösterilir.
 • Tüzel bir kişilik olarak geçer.
 • Şirketin öz sermayesi, ortakların sermayesi üzerinden karşılanır. Ancak bu tip şirketlerde kuruluş yasasına göre, kuruluş için gereken minimum sermaye tutarı yoktur.
 • Şirket ortaklarının sahip olduğu sorumluluk, kuruluş aşamasında verilen sermaye ile doğru orantılıdır. Bu nedenle daha fazla sermaye koyan tarafa daha fazla sorumluluk düşer.
 • Şirket borç ve alacaklarında ise ortaklar bütün varlıkları ile sorumludur. En önemli özelliklerden olan bu faktör nedeniyle kollektif şirketler, genellikle küçük aile işletmeleri olarak da bilinir.
 • Kuruluş aşamasında sözleşme mecburiyeti vardır.
 • Sözleşmede ortakların ismi, sermayesi ve şirket faaliyet alanı gibi bilgiler verilmelidir. Bu sözleşme noter tarafından onaylanmalıdır.
 • Şirket ortakları şirketi denetleme hakkına sahiptir. Ortakların her biri bütün belge, bilanço ve dokümanları gözden geçirebilir.
 • Sözleşme aksini iddia etmediği sürece ortakların hepsi şirket yönetiminde söz sahibi olur. Ancak sözleşmede bununla ilgili bir madde varsa yönetme yetkisi bu maddeye göre belirlenir.
 • Ortakların şirket faaliyetlerine benzer işleri, diğer ortaklardan izinsiz şekilde yapması mümkün değildir.
 • Yıl sonu dönemde ortakların, şirket gelirinden elde ettiği kar oranı sermaye miktarına göre belirlenir.

İlgili İçerikler:

Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024
 

 

Kollektif Şirket Nasıl Kurulur?

 

Kuruluş aşamasında en az iki kişi gerektiren kollektif şirketlerde belirli adımların takip edilmesi gerekir. Buna göre, kollektif şirket kurmak isteyenlerin şu hususlara dikkat etmesi önemlidir.

 

 • Şirket kurmak için öncelikle ticaret unvanının seçilmesi gerekir. Bunun için ortaklardan en az biri ticari unvan içinde olmalıdır.
 • Şirket unvanına karar verdikten sonra noter huzurunda ortak imzalarının ve ticari unvanın tasdik edilmesi gerekir.
 • Bu işlemin tamamlanması ile birlikte şirket sözleşmesi hazırlığına başlanır. Şirket sözleşmesinde ortakların adı, soyadı, koyduğu sermaye ve şirket bilgileri yer almalıdır. Varsa yönetime dair ek maddeler de sözleşmeye eklenmelidir.
 • Sözleşme yapıldıktan sonra, imza beyannameleri ile birlikte 15 gün içinde ticaret sicil memurluğunda tescil edilmelidir.
 • TTK 29. ve 157. maddelerine göre ilgili taahhütlerin düzenlenmesi lazımdır. Bu taahhütler ile nüfus cüzdan fotokopileri ve ikamet belgelerinin de ticaret sicil memurluğuna götürülmesi gerekir.
 • Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasından sonra bölgedeki ticaret odası ve sanayi odasına kayıt yapılmalıdır.
 • Şirket kuruluşu ile birlikte Ticaret Sicili Gazetesine ilan verilmeli, gerekli vergi daire işlemleri tamamlanmalı ve SGK kayıtları da yapılmalıdır.

 

Bütün aşamaların gerektiği gibi tamamlanması ile birlikte şirket kuruluşu sona ermiş olur.
 

 

Kollektif Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları

 

Kollektif şirketler belirli avantajları nedeniyle sıklıkla tercih edilen şirket türlerindendir. Bu şirketlerin en fazla öne çıkan artıları ise şunlardır:

 

 • Kollektif şirketin en büyük avantajı kolay kurulmasıdır.
 • Ek olarak kollektif şirket kapanış ya da tasfiye işlemleri diğer sermaye şirketlerine göre daha kolaydır.
 • Bu şirketlerde sermaye belirlidir ve diğer şirketlerin aksine kesin bir minimum sermaye tutarı bulunmaz.
 • Şirket kuruluş masrafları düşüktür.
 • Her ortağın şirketi denetleme hakkının olması da kollektif şirketin diğer avantajlı özelliklerindendir.

 

Bunlarla birlikte kollektif şirketlerde bazı dezavantajlar da bulunur. Bu eksi yönler şu şekilde sıralanır:

 

 • Kollektif bir şirkette, ortakların sahip olduğu haklar ortaya konulan sermayeye bağlı şekilde artıp azalabilir. Bu nedenle şirket için eşitsizlik ve anlaşmazlık oranı oldukça yüksektir.
 • Kollektif şirket, alacaklılarının borçlarını şirket ortaklarından temin etmesine izin verir.
 • Şirket kuruluşu esnasında, ana sözleşme noter huzurunda yapılır, bu da kuruluş için harcanan masrafların artmasına yol açar.
 • İlk kuruluş sırasında kesin bir sermaye belirleme zorunluluğu bulunmasa da şirket kurmak için ortakların bir sermayeye sahip olması gerekir.

 

Hangi Şirket Daha Mantıklı?

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 211. Maddesine göre kollektif şirket, “ Ticari bir işletmenin bir ticaret unvanı altında işletilmesi amacıyla gerçek kişiler tarafından kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğunun ortaklık alacakları karşısında sınırlandırılmamış olduğu bir ortaklıktır.” şeklinde tanımlanır. Özetlemek gerekirse, kollektif şirketler iki ya da daha çok gerçek kişinin ticari faaliyetlerini yürütmek için kurduğu ortaklıklardır. Kuruluşu en kolay şirketlerden olan kollektif yapılar, genellikle anonim veya limited şirketlerle kıyaslanır. Öte yandan kollektif şirketlerdeki en büyük zayıf nokta, ortakların şirket borçları karşısında bütün mal varlıkları ile sorumlu olmasıdır.


İlgili İçerikler:

Sanal Ofis Nedir? Sanal Ofislerde Şirket Kurmak Yasal Mı?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? | Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak

Startup Nedir? Nasıl Kurulur? | Startup İle İlgili Merak Ettikleriniz

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Şirketi Kurmalıyım?

Serbest Bölgede Şirket Kurmak | Serbest Bölgelerin Avantajları

Teknokentlerde Şirket Kurmak | Teknokentlerin Avantajları

 

Benzer ihtiyaçlar için tercih edilen limited ve anonim şirketlerde ise şirketin kendisi borçlar karşısında sorumluluk taşır, ayrıca bu şirketlerde kuruluş yüzdesi kollektif şirketlere göre çok daha fazladır. Bu nedenle limited ve anonim şirketler, kollektif şirketlere göre daha çok tercih edilir. Kollektif şirketler genellikle küçük ve orta ölçekli perakendeler, yarı toptancı işletmeleri ile orta ölçekli işletmeler için tercih edilir.

 

Bütün bunlarla birlikte şirket kuruluş aşamasında, çok farklı parametreler söz konusudur. Bu nedenle belirli amaçlar için farklı şirket türleri tercih edilebilir. Hangi şirketin daha mantıklı olduğu sorusuna verilecek yanıt tamamen planlanan ticari faaliyete, mevcut sermayeye, kısa, orta ve uzun süreli şirket planlarına göre değişiklik gösterir. Her şirketin kendi içinde avantajları ve dezavantajları bulunur. Yukarıda anlatılanların dışında şirketlerin çok daha  detaylı özellikleri vardır. Bu nedenle kuruluş aşamasında şirket hukuku ve gerekli konularda daha derin bilgiye sahip olmak gerekir. Böylece yapılacak faaliyete en uygun şirket türü tercih edilebilir.

 

UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin