Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

İş dünyasında firmalar, küresel kriz ve olumsuzlukların büyük etkiler gösterdiği faaliyet alanlarında, iş hayatının artış gösteren rekabet ortamı ve sürekli güncellenen yasal mevzuat sebebi ile mali işler sürecini daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmek zorunda kalmaktadır. Bu sebeple şirketler, önemli olan mali işlerin yükümlülüğünü, muhasebe ve müşavirlik hizmeti veren, işinde uzman ve profesyonel mali müşavirlere teslim ederek, iş büyütme fırsatlarını tespit edebilmekte, şirketi rakiplerinden daha üstün tutmanın yollarını bularak, reform ve karlılık gibi hedeflerine daha çabuk erişebilmektedir.

İzmir 'de mali müşavir olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ile, hızla değişen Türkiye şartlarında, şirketlerin mevzuata kolay uyum sağlamasını, teknoloji destekli muhasebe ve vergi uygulamalarını ön plana taşıyoruz.

 


Mükelleflerimizin finansal hedeflerine ulaşmasını sağlamak için;

 • Firmaların muhasebe sistemlerini oluşturuyoruz.
 • Şirketlerin yönetim ve maliyet muhasebesi sistemlerinin kuruyoruz.
 • Bilanço, gelir tablosu ya da ek mali tabloları düzenliyoruz.
 • Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ÖTV, GEKAP, B Formu ve diğer beyannameleri düzenleyip imzalıyoruz.
 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgili bordro, puantaj, e-bildirge gibi belgeleri düzenliyoruz.
 • İşletmeye ait stokları yönetiyoruz.
 • Cari hesapları takip ediyoruz.
 • Firmaların yararlanabileceği SGK, Vergi ve Yurtdışı İhracat Desteklerine ilişkin hizmetler veriyoruz.
 • Şirket kuruluşlarında amaca yönelik uygun şirket yapısını tespit ediyoruz.
 • Tüm teşvik ve hibelerin takibini yapıyoruz.
 • İşletmelerin genel kurul toplantıları için evraklarını hazırlıyoruz. 
 • KDV iadesi, stopaj iadesi gibi vergi iadelerine ait özel amaçlı raporları oluşturuyoruz.
 • Tüm ticaret sicil işlemlerini yani ,tasfiye, bölünme, birleşme, devir, adres ve faaliyet konusu değişikliği işlemlerini yerine getiriyoruz.
 • Gerçek veya tüzel kişi işletmelerin aylık veya özel hesap dönemi var ise, gelir - giderlerini ve resmi evraklarını mevzuata uygun şekilde resmi defterlere kayıt ediyoruz.
0 532 366 17 87
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin