Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır? | Müteahhitlik Belgesi Başvuruları

Ülkemizde inşaat sektörü her geçen gün büyüyor ve sektör de hız kesmeden genişlemeye devam ediyor. Tıpkı emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlarında olduğu gibi, müteahhitlerin de bu işteki yetkinliklerini bir belge ile kanıtlamaları gerekiyor. Yani her müteahhidin inşaat işlemleri gerçekleştirebilmesi için bir müteahhitlik belgesi alması gerekli. Peki müteahhitlik belgesi nasıl alınır ve sınıfları neler? Bu konuda herkesin kafasındaki soru işaretlerini giderebileceğini düşündüğümüz kapsamlı bir rehber hazırladık…

Müteahhitlik Belgesi Nedir?

Herhangi bir kişinin ya da kurumun müteahhitlik yapabilmesi için alması gereken belgeler ve yapması gereken bazı işler bulunur. Yani kişilerin ve kurumların herhangi bir inşaat işlemini başlatabilmek için müteahhit ya da yüklenici olduğunu kanıtlaması gerekir. Bunun için alınan belge ise müteahhitlik belgesi olarak adlandırılır. Bu belge olmadan inşaat işlemi gerçekleştiren bir müteahhit hakkında cezai işlem uygulanır. En temel sorulardan biri müteahhitlik belgesi nasıl alınır olmakla birlikte, başvuru sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için bütün detayların öğrenilmesi büyük önem taşıyor.

Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır?

16 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile birlikte hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler yapı müteahhidi yetki belge numarası almakla yükümlü kılınmıştır. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından verilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne müteahhitlik yetki belgesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir.

Hem ilk kez müteahhitlik yetki belgesine başvuracak, hem de belge yenileme talebinde bulunacak kişi ve kurumların ödemesi gereken ücretler ilden ile farklılık gösterir. Bu ücretleri inşaat yapacağınız ilin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Ödemeniz gereken ücreti öğrendikten sonra Halk Bankası aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 118 gelir kod numaralı hesabına ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda ödeme sırasında size verilen dekontu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurunuz sırasında teslim etmeniz gerekiyor.

Elbette müteahhitlik belgesi nasıl alınır önemli bir konu. Fakat kendinizin hangi sınıfa dahil olduğunu bilmeniz ya da hangi grup bir müteahhitlik belgesi alabileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Bu konuda daha detaylı bilgi almak, müteahhitlik belgesi nasıl alınır öğrenmek ve bu süreci bir mali müşavir ile yönetmek isterseniz, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Müteahhitlik Belgesi Sınıfları

Müteahhitlerin alabilecekleri yetki belgeleri, Yapı Müteahhitleri Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ile 9 gruba ayrılmıştır. Söz konusu belgeler A, B, C, D, E, F, G, H ve Geçici olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu grupların açıklamaları ise şu şekilde yapılmıştır:

A Grubu

Bu grupta bulunan müteahhitler istedikleri metrekarede inşaat yapabilir. Fakat iş deneyim tutarı en az 130 milyon TL, yıllık usta işçi gücü ortalama olarak en az 50, teknik personel iş gücü ise en az sekiz olabilir. Ayrıca iş deneyim tutarı yapım işlerinin eşik değerini iki kat geçmelidir.

B Grubu

Bu grupta verilen müteahhitler daha önceden tamamladıkları inşaatların iki katı değerinde, yani 65 bin metrekareye kadar inşaat yapabilirler. İş deneyim tutarı ise yapım işleri eşik değerinin 7’de 5’inden fazla olmalıdır. İş deneyim tutarı en az 91 milyon TL, yıllık usta iş gücü ortalaması en az 24, teknik personel iş gücü ise en az 6 olabilir.

C Grubu

Bu grupta bulunan müteahhitlere tek bir inşaat için 45 bin metrekareye kadar hak tanınır. İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçmelidir. İş deneyim tutarı en az 65 milyon TL, yıllık olarak kullanılan usta iş gücü ortalama en az 12 ve teknik personel de en az 3 olmalıdır.

D Grubu

Bu grupta bulunan müteahhitlerin iş deneyim tutarı daha önce tamamladıkları işlerin iki katı değerinde ya da 43 milyon TL’den fazla olmalıdır. Aynı zamanda iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 3’te 2’sinden fazla olmalıdır. Kullanılan yıllık ortalama usta iş gücü en az 9, teknik personel iş gücü ise en az 2 olmalıdır.

E Grubu

Bu grupta yer alan müteahhitler için iş deneyim tutarının yapım işleri eşik değerinin 3’te birinden fazla olması gerekir. Yani toplam iş deneyim tutarı 21 milyon TL’den fazla olmalıdır. Yıllık olarak belirlenen ortalama usta iş gücü en az 6, ortalama teknik personel iş gücü ise en az 2 olmalıdır.  Bu grupta bulunan müteahhitlere 15 bin metrekareye kadar inşaat yapma hakkı tanınır.

F Grubu

F grubunda yer alan müteahhitler için iş deneyim tutarı, yapım işleri eşik değerinin yüzde 10’luk kısmından fazla olmalıdır. Yani iş deneyim tutarının nakdi değeri 6.5 milyon TL’yi geçmelidir. Bu grup müteahhitlerde yıllık olarak ortalama usta iş gücü en az 3, ortalama teknik personel iş gücü ise en az 1 olmalıdır. Müteahhitler sahip oldukları bu ruhsat ile 5 bin metrekareye kadar inşaat yapabilir.

G Grubu

G grubu müteahhitlerinde iş deneyim tutarının yapım işleri eşik değerinin yüzde 7’sinden fazla olması gerekir. Yani minimum iş deneyim tutarı 4.5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu tip müteahhitlerin yıllık ortalama usta iş gücü sayısı da, ortalama teknik personel iş gücü sayısı da en az 1 olmalıdır. Bu grupta yer alan müteahhitler 3 bin metrekareye kadar inşaat yapabilir.

H Grubu

H grubunda yer alan müteahhitlerde iş deneyimi ya da iş gücü koşulu aranmaz. Fakat bu grupta yer alan müteahhitler maksimum 1800 metrekarelik inşaat yapabilir.

Geçici Grup

Geçici grupta yer alan müteahhitlerde mali, ekonomik, teknik ya da mesleki bir yeterlilik aranmaz. Aynı zamanda iş deneyimi ya da iş gücü ile ilgili olarak da herhangi bir koşul belirlenmemiştir. Maksimum 2 katlı ve maksimum 500 metrekare olacak şekilde kendi evini yapmak isteyen herkes, yalnızca 1 kereye mahsus olmak üzere geçici müteahhitlik belgesi alabilir.
 

İlgili İçerikler:

Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024
 

Müteahhitlik Belgesi Başvuru Şartları

Nasıl ki müteahhitlik belgesi nasıl alınır bilmek önem taşıyorsa, başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak da o kadar önem taşıyor. Müteahhitlik belgesi başvurusu yapılırken hazırlanması gereken evraklar gerçek kişiler için, tüzel kişiler için ve geçici müteahhitlik belgesi alacak kişiler için farklılık gösterir. Başvuru sırasında hazırlanması gereken evrakların listesi ise şu şekilde:

Gerçek Kişiler İçin Başvuru Süreci

Gerçek kişiler Halk Bankası üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 118 numaralı hesabına yatırılması gereken ücreti yatırarak aldıkları dekontun aslı ile başvuru yapmalıdır. Hazırlanması gereken diğer evraklar ise şunlardır:

 • Dilekçe,
 • Elektronik posta KEP adresi,
 • Doldurulmuş ve imzalanmış olan yapı müteahhidi yetki belgesi başvuru formu,
 • Başvuruyu yapacak olan gerçek kişinin bağlı bulunduğu ticaret odası ya da sanayi odasından alınmış ve müracaat yılına ait olan oda faaliyet belgesi,
 • İmza beyannamesi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Sicil durumu beyannamesi,
 • Bildirim yükümlülüğü taahhütnamesi,
 • Döner sermaye işletmesi müdürlüğünden alınan dekont,
 • Vergi levhasının fotokopisi,
 • Ekonomik, mali ve teknik yeterliliğe ait belgeler,
 • İş deneyimini gösteren belgeler.

Eğer gerçek kişiler için müteahhitlik belgesi nasıl alınır biliyor fakat süreci tek başına yönetmek istemiyorsanız, bu konuda bir mali müşavirden destek almanızı öneririz. Eğer sizin de desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tüzel Kişiler İçin Başvuru Süreci

Tüzel kişiler de gerçek kişiler de olduğu gibi aynı hesaba ödenmesi gereken ücreti yatırmalıdır. Ödeme gerçekleştirildikten sonra alınan dekontun aslı da başvuru evrakları arasında yer almalıdır. Başvuru sırasında hazırlanması gereken diğer evraklar ise şunlardır:

 • Dilekçe,
 • Elektronik posta KEP adresi,
 • Ortaklık durum belgesi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Doldurulmuş ve başvuru yapacak yetkili kişi tarafından imzalanmış olan yapı müteahhidi yetki belgesi başvuru formu,
 • Tüzel kişinin kayıtlı olduğu ticaret odasından ya da sanayi odasından alınacak olan, müracaat yılına ait oda faaliyet belgesi,
 • Ticaret sicil gazetesinin aslı ya da Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanmış olan sureti,
 • İmza beyannamesi,
 • Sicil durum beyanı,
 • Bildirim yükümlülüğü taahhütnamesi,
 • Döner sermaye işletmesi müdürlüğünden alınan dekont,
 • Ekonomik, mali ve teknik yeterliliğe ait belgeler,
 • İş deneyimini gösteren belgeler,
 • Vergi levhasının fotokopisi.

Tüm bu başvuru belgeleri hazırlandıktan sonra siz de tüzel kişi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurunuzu yapabilirsiniz.

İlgili İçerikler:


Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Mükellefiyeti Zorunlu Mu?

 

Şahıs ve Kooperatifler İçin Geçici Müteahhitlik Belgesi Başvuru Süreci

Tıpkı gerçek ve tüzel kişiler de olduğu gibi, geçici müteahhitlik belgesi için de Halk Bankasına gerekli ücret yatırılmalıdır. Bu ücret genellikle tüzel ve gerçek kişi başvuru ücretlerinden daha düşük olur. Ücretin yatırıldığına dair banka dekontu dışında hazırlanması gereken diğer evraklar ise şunlardır:

 • Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Form; En az iki yönetim kurulu üyesince imzalanmış (imzalayanların Güncel Yetki Belgesi aslı),
 • Kooperatifin Ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti,
 • Kooperatifin Müteahhitliğe yetkili olduğuna dair Genel Kurul Kararının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti,
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı veya e imzalı sureti,
 • Tapu aslı veya noter tasdikli sureti (Tapu Kooperatif adına tescil edilmiş olmalı),
 • İmza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti,
 • Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almakla ilgili ibarenin vekaletnamede olması zorunludur,
 • Halkbankası Bakanlık 913 kodlu Hesabına Vergi No ile harç ücretinin yatırıldığına ait dekont aslı,
 • Dilekçe (Kooperatifler için)
 • Başvuru formu,
 • Geçici müteahhitlik yetki belgesi numarasının kullanımına ilişkin bilgilendirme taahhütnamesi,
 • Yapı ruhsatı ön başvuru formu.

Kaynak:www.csb.gov.tr


İlgili İçerikler:

Sanal Ofis Nedir? Sanal Ofislerde Şirket Kurmak Yasal Mı?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? | Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak

Startup Nedir? Nasıl Kurulur? | Startup İle İlgili Merak Ettikleriniz

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Şirketi Kurmalıyım?

Serbest Bölgede Şirket Kurmak | Serbest Bölgelerin Avantajları

Teknokentlerde Şirket Kurmak | Teknokentlerin Avantajları

 

Yukarıdaki metin tarafımızca müteahhitlik belgesi nasıl alınır ve daha pek çok soruyu cevaplamak adına yazıldı. Eğer siz de bir başvuru süreci başlatmak istiyorsanız fakat bu süreci tek başınıza yönetmek istemiyorsanız, bu durumda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca unutmadan şunu da söylemekte fayda var: Yalnızca müteahhitlik belgesi nasıl alınır öğrenmek yeterli değil! Her şeyin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması, cezai işlemlerden uzak kalmak açısından büyük önem taşıyor.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Güncel Bilgiler

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin