Sanayi Sicil Belgesi Nedir? Ne İşe Yarar? | SMMM Burak Bayraktar

Sanayi sicil belgesi; üretim ve imalat yapan işletmelerin, elektrik ve enerji üreten santrallerin ve bilişim firmalarının almakla yükümlü olduğu önemli bir belge. Firmaların belirli faaliyetleri yapmasını kolaylaştıran ve kendi içinde çeşitli avantajlara sahip olan sanayi sicil belgesinin alınması için ön bir hazırlık sürecinin tamamlanması ve gereksinimlerin karşılanması gerekiyor. Peki işletmelere sayısız fayda sağlayan sanayi sicil belgesi nedir, nasıl alınır? Bu yazımda sanayi sicil belgesi nedir konusunu detaylarıyla ele aldım…
 

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Firmaların sıklıkla araştırdığı sanayi sicil belgesi nedir sorusunun en kapsamlı cevabı şu şekilde verilebilir: “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1. maddesince değerlendirilen sanayi işletmelerinin, devamlı veya seri tamirat yapan işletmelerin ve elektrik ya da diğer enerjileri üreten santrallerin üretim faaliyetlerine başlama tarihinden itibaren 2 ay içinde almak ile yükümlü olduğu belge.”

 

Özetlemek gerekirse sanayi sicil belgesi;

 

 • Ham madde değiştiren ve işleyenleri,
 • Teknolojik ve bilişim faaliyetleri gösterenleri,
 • Enerji üretimi yapan tesisleri,
 • Seri üretimde bulunan firmaları

 

kapsayan resmi ve zorunlu bir belgedir.

 

Dolayısıyla bu tip faaliyetlerde bulunan firmaların, işletmelerin ve tesislerin tümü, aktif halde kalabilmek adına sanayi sicil belgesi almak, belirli aralıklarla ise vize işlemlerini tamamlamak durumundadır. Aksi halde firma etkinliklerinin kalıcı olarak sonlandırma riski söz konusu olabildiğinden her işletmenin, sanayi sicil belgesi nedir ve nasıl alınır gibi konularda yeterli bilgiyi edinmesi son derece önemlidir.
 

Sanayi Sicil Belgesi Ne İşe Yarar?

Bu belgenin sağladığı temel faydalar şu şekilde özetlenebilir:

 

 • Sanayi sicil belgesini ibraz eden firmalar, alacakları makine ve teçhizat için KDV muafiyeti elde edebilir.
 • İşletmeler sanayi sicil belgesi sayesinde elektriği %20 daha ucuza temin edebilir.
 • Elektrik kullanımına eklenen %2 TRT payı, sanayi sicil belgesi bulunan firmalar için hesaba katılmaz.
 • İhraç kayıtlı fatura düzenleyebilirler. İhracat tamamlanana kadar KDV ödeme yükümlülüğü yoktur.
 • Bankaların sanayi kredilerini kullanabilmek için sanayi sicil belgesi istenir.
 • Yeni iş dalları oluşturmak için sanayi sicil belgesi kullanılabilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sanayiler için sağladığı destekten, sanayi sicil belgesi olanlar faydalanabilir.
 • Bakanlıklara yapılan yerli mal başvuruları için sanayi sicil belgesi bulundurma zorunluluğu vardır ve bu belgeye sahip kuruluşlar %15 indirim avantajı elde eder.
 • İhale kanunlarındaki isteklerin belirlenmesinde, belge sahibi olan taraflar avantajlıdır.

İlgili İçerik:

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir? Kimler İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir?
 

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Buraya kadar sanayi sicil belgesi nedir ve sanayi sicil belgesi almak işletmelere ne kazandırır gibi sorulara yanıt verdim. Şimdi sanayi sicil belgesi alma adımlarını yakından inceleyelim…

 

Sanayi sicil belgesi iki farklı şekilde alınabilir;

 

 • Bakanlık i̇nternet sitesi veya e-Devlet üzerindeki Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ni kullanmak veya
 • Dilekçe ile üretim tesisinin bağlı bulunduğu ile ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne doğrudan başvuruda bulunmak.

 

Elektronik ortamda yapılan başvurular işletme yetkilisi tarafından tamamlanır, bu aşamada başvuruya eklenmesi gereken diğer bilgilerin elektronik çıktısı alınır. Doğrudan başvurularda ise bu belgeler fiziksel olarak gönderilir ve şu şekilde doldurulur:

Sanayi Sicil Belgesi

Elektronik başvurularda belgenin işletme sahibi ya da işletme sahibi tarafından yetkilendirilen bir kişi tarafından doldurulması gerekir. Müdürlüklere yapılan başvurularda ise beyannamenin, Sanayi Sicil Beyanname sayfasındaki dosyalar bölümünden indirilerek doldurulması gerekir.

Yıllık İşletme Cetveli

Her sene başından itibaren ve Nisan ayının sonuna kadar verilmesi zorunlu olan bir belgedir. Elektronik ortamda sadece işletme sahibi veya yetkili kişi tarafından sunulabilir. Doğrudan başvurularda Yıllık İşletme Cetveli sayfasındaki dosyalar bölümünden indirilerek doldurulmalıdır.

 

Sanayi sicil kayıtları, ülke genelindeki sanayi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinde kullanılan önemli kaynaklardır. Bu nedenle sanayi işletmelerine ait ürünler, Avrupa Birliği’nde kullanılan PRODCOM ürün sınıflandırmasına göre kodlanmalıdır. Yerel sanayi işletmeleri hakkında doğru veriler elde etmek adına hem elektronik ortamda hazırlanan hem de doğrudan verilen Yıllık İşletme Cetveli belgelerinde ürün kodlamalarının gerektiği gibi doldurulması son derece önemlidir.

Kapasite Raporu

Sanayi işletmelerinin bağlı bulunduğu odalarca düzenlenir ve Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından onaylanır. Geçerlilik süresi 2 yıldır ve bu süre tamamlanmadan yenilenmelidir. Kamu kuruluşları kapasite raporu yerine üretim kapasitelerini, üretimde kullanılan maddeleri ve makine tesisatlarını gösteren onaylı bir liste sunabilir.

İlgili İçerik:


Kapasite Raporu Nedir? Kapasite Raporu Örneği
 

Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi

İşletmeye ait Esnaf Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi başvurulara eklenmesi gereken son belgedir. Eğer herhangi bir unvan değişikliği söz konusu ise değişiklik yapılan fotokopinin eklenmesi gerekirken, adi ortaklıklarda oda sicil kayıt fotokopisini eklemek yeterli olur. Kamu kuruluşlarından ise gazete fotokopisi istenmez.

 

Siz de işletmeniz adına sanayi sicil belgesi alma aşamasında iseniz ve sanayi sicil belgesi nedir, nasıl alınır gibi konularda desteğe gereksinim duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçerek talep ettiğiniz hizmeti alabilirsiniz. Hazırlık, belge doldurma ve başvuru süreçlerinin tamamında yanınızda olacak bir uzman sayesinde bütün işlemleri kısa sürede tamamlayabilirsiniz.
 

Sanayi Sicil Belgesine Sahip İşletmelerin Sorumlulukları Nelerdir?

Sanayi sicil belgesinin alınması aşamasında işletmelerin bazı hususlara dikkat etmesi gerekir, aksi halde belgeyi almak mümkün olmayabilir ve kimi durumlarda işletmeler için idari para cezaları uygulanabilir. Bu aşamada işletmelerin sahip olduğu en önemli yükümlülükler şunlardır:

 

 • Kanundaki 4. madde gereğince; ilk başvuruda sunulan bilgilerde değişiklik olması halinde veya işletmenin geçici ya da kalıcı olarak kapatılması, tekrar faaliyet göstermesi gibi durumlarda, en fazla 1 ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü bilgilendirilmelidir.
 • Kanunda bulunan 5. madde gereğince; her yıl, önceki yıla ait bilgilerin bulunduğu yıllık işletme cetveli, en geç Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa ulaştırılmalıdır.
 • Kanundaki 10. madde gereğince; sanayi sicil belgesi, görevli memura mutlaka ibraz edilmelidir.
 • Kanundaki 11. madde gereğince; belgede verilen bilgilerin tamamı eksiksiz ve doğru olmalıdır.
 

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sanayi sicil belgelerinin her 2 yılda bir vizelenmesi gerekir, aksi halde belge hukuki geçerliliğini kaybeder. Vize yaptırmayan firmalar sanayi sicil belgesi kapsamında sağlanan TRT indirimi, KDV muafiyeti, elektrik indirimi gibi olanakların tümünden faydalanma hakkını da kaybeder. Dolayısıyla sanayi sicil belgesi nedir konusunu açıklarken mutlaka bahsedilmesi gereken önemli aşamalardan bir diğeri de vize yenileme işlemleridir.

 

Sanayi sicil belgesinin alımından sonra gereken vize işlemleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine yapılan başvurular ile tamamlanır. Başvuru sırasında, yıllık işletme cetvelinin 4 aylık bölümler halinde teslim edilmesi gerekir.

 

Vize başvuru koşulları arasında ise;

 

 • 2 yılda bir rutin yenileme,
 • Düzenli vize yapma esası,
 • Kuruluşa ait bilgileri güncelleme,
 • İl Müdürlüğü tarafından talep edilmesi halinde gerekli belgeleri temin etme

 

gibi maddeler sıralanabilir.

 

Siz de Sanayi Sicil Belgesi adımlarında cezai yaptırımlar ile karşılaşmamak ve yukarıda bahsedilen avantajların tümünden faydalanmak için sanayi sicil belgesi nedir, nasıl hazırlanır ve nasıl alınır gibi konularda bize danışabilirsiniz. İlgili belgelerin hazırlık aşamasından başvuru sürecinin tamamlanmasına kadar alacağınız profesyonel bir danışmanlık hizmeti ile ticari faaliyetlerinizi aksamadan devam ettirebilir ve bütün aşamaları sorunsuz şekilde tamamlayabilirsiniz.

 

UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Güncel Bilgiler

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin