Serbest Bölgede Şirket Kurmak | Serbest Bölgelerin Avantajları

Türkiye’de ilki 1985 yılında kurulmuş olan serbest bölgeler üreticiler ve yatırımcılar için büyük avantajlar sağlıyor. Vergi muafiyetleri ve daha az bürokratik süreç gibi pek çok avantajlı tarafı bulunan serbest bölgeler, özellikle ihracat odaklı olarak faaliyet gösteren şirketler için son derece ideal. Peki serbest bölgede şirket kurmak için ne yapmak gerekiyor ve firmalara sağladığı avantajlar neler? Sizler için serbest bölge konusunu ele aldım ve her yönüyle detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım.

Serbest Bölge Nedir?

Serbest bölgeler fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılır. Hem sanayi hem de ticaret faaliyetleri yürütmek için geniş teşviklerin tanındığı alanlardır. Serbest bölgelerde herhangi bir ülkede geçerli olarak ticari, iktisadi ve mali alanlara ilişkin idari ve hukuki düzenlemeler uygulanmaz ya da bazı düzenlemeler kısmen uygulanır. Türkiye’de bulunan tüm serbest bölgeler hem idari hem de hukuki olarak aynı mevzuata tabi tutulmuştur ve tüm serbest bölgelerin elde ettiği avantajlar aynıdır.

 

Türkiye’de serbest bölgede şirket kurmak bazı kanunlardan kısmen ya da tamamen muaf olmanız anlamına gelir. Serbest bölgelerde 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun ve 4875 sayılı doğrudan yabancı yatırımlar kanunu da dahil olmak üzere 5393, 5682 ve 5683 sayılı kanunlar da serbest bölgelerde uygulanmaz.

Serbest Bölgelerin Amaçları Nelerdir?

En temel amacı dış ticaretin artırılmasına katkı sağlamaktır. Serbest bölgelerin öne çıkan diğer avantajlar ise şu şekilde listelenebilir:

 

 • Ülkeye giren döviz miktarının artırılması,
 • Yerli olarak üretim gerçekleştiren şirketlerin girdilerini dünya piyasalarındaki fiyattan temin etmelerini sağlamak,
 • İhracatın artmasını sağlamak için ihracat odaklı sanayilerin gelişimini teşvik etmek,
 • İstihdam sorununun çözümüne yardımcı olabilmek için yeni iş imkanları yaratmak.

 

Ayrıca ekonomik standartların yükselmesine katkı sağlamak için gelişmiş yönetim ve üretim tekniklerinin yurt dışından getirilmesini sağlamak da, serbest bölgelerin en temel amaçlarından biri olarak değerlendirilebilir.

İlgili İçerikler:

Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024
 

Serbest Bölgede Şirket Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Türkiye’de serbest bölgede şirket kurmak için başvurulabilecek iki farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden ilki Türkiye’de bulunan bir şirketin serbest bölgede şubesini açmak, ikincisi ise serbest bölge merkezli yeni bir şirket kurmaktır. Eğer mevcut şirketiniz Türkiye’de bulunmuyorsa, bu şirketin bir şubesini serbest bölgede açmak mümkün değildir. Nitekim serbest bölgede şirket kurmak için hangi yöntem kullanılacak olursa olsun, mutlaka bir faaliyet ruhsatı alınması gerekir.

 

Hem yerli ve yabancı gerçek kişiler hem de yerli ve yabancı tüzel kişiler Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet ruhsatı almak için başvuruda bulunabilir. Firmaların serbest bölgede şirket kurmak için izlemesi gereken başvuru süreci şu şekildedir:

 

 • Gerekli dilekçe ve formlar hazırlanır,
 • Müracaat ücreti olan 5000$ T.C. Merkez Bankası dolar hesabına yatırılır,
 • Genel Müdürlüğe ya da Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ve ana sözleşme taslağı, faaliyet ruhsatı başvuru formu, başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte başvurulur,
 • Müracaat genel müdürlük tarafından değerlendirildikten sonra eğer cevap olumu olursa süreç devam eder; fakat cevabın olumsuz olması durumunda başvuru ücreti iade edilir,
 • Başvurunun genel müdürlük tarafından onaylanması durumunda ana sözleşme onaylatılır, şirket kurulur ya da şube kararı tescil edilir,
 • Kira sözleşmesinin akdedilmesi 30 gün içerisinde gerçekleştirilir,
 • Genel müdürlüğe kira sözleşmesi ile birlikte başvuruda bulunulur,
 • Faaliyet ruhsatı düzenlenir.

 

Eğer siz de serbest bölgede şirket kurmak istiyorsanız, bu süreci bir mali müşavir ile yönetmek çok daha doğru bir seçim olacaktır. Başvuru sürecinde yaşanan bir aksaklık ya da belgelerin eksik olarak düzenlenmesi sürecin uzamasına neden olabilir. Bu yüzden siz de serbest bölgede şirket kurmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

 

Serbest Bölgede Şirket Kurmak Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

Üretim konulu faaliyet ruhsatı bulunan her işletme serbest bölgelerin sunmuş olduğu avantajlardan yararlanabilir. Serbest bölgelerin öne çıkan avantajları ise şunlardır:

 

 • Serbest bölgedeki üreticilerin ürettiklerin ürünlerden elde ettikleri kazanç, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleştiği yılın vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden ve gelir vergisinden muaftır.
 • Eğer bir üretici, üretmiş olduğu ürünlerin FOB(Free On Board) bedelinin minimum yüzde 85’lik kısmını yurt dışına ihraç ediyorsa, bu üreticilerin personele ödedikleri maaşlar gelir vergisinden muaftır.
 • Serbest bölge içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve harçlardan muaftır.
 • Serbest bölgedeki faaliyetlerden elde edilen gelirler ve kazançlar, herhangi bir izin gerekmeksizin hem Türkiye’ye hem de yurt dışında transfer edilebilir.
 • Türkiye ve AB menşeli olarak serbest bölgeye getirilen ya da burada serbest dolaşımda bulunan malların hem AB üyesi ülkelere hem de Türkiye’ye girişinde gümrük vergisi uygulanmaz.
 • Tüm mallar serbest bölge içerisinde herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın kalabilir.
 • Serbest bölge içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme döviz kullanılarak yapılır ve bu da gerçekçi bir enflasyon muhasebesi yapmaya imkan tanır.
 • Hem başvuru hem de faaliyet sürecinde hür türlü bürokratik işlem minimum seviyeye indirilmiştir. Serbest bölgelerin işletmesi özel sektör şirketleri tarafından yürütülür.
 • Serbest bölgeler içerisinde yerli ve yabancı tüm firmalar sunulmuş olan teşvik ve avantajlardan eşit olarak yararlanır.
 • Serbest bölgelerden Türkiye’ye ya da diğer ülkelere yapılacak mal satışında ve ticarette herhangi bir kısıtlama yoktur. Yalnızca tüketim malları ve riskli mallar için bir kısıtlama mevcuttur.
 • Serbest bölgelerde kurulan altyapı kalitesi, gelişmiş ülkelerde bulunan serbest bölgeler ile aynı standartlara sahiptir.
 • Türkiye’deki serbest bölgeler AB ülkelerine, Ortadoğu pazarına, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki limanlara, karayolu ağlarına, uluslararası havaalanlarına yakın olmakla birlikte kültür, turizm ve eğlence mekanlarına da yakındır.

 

Bu gibi avantajlar serbest bölgelerde şirket açmayı ya da mevcut bir şirketin şubesini oluşturmayı cazip hale getiriyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde Türkiye’deki serbest bölgelerin sayısının artırılması hedefleniyor.


İlgili İçerikler:

Sanal Ofis Nedir? Sanal Ofislerde Şirket Kurmak Yasal Mı?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? | Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak

Startup Nedir? Nasıl Kurulur? | Startup İle İlgili Merak Ettikleriniz

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Şirketi Kurmalıyım?

Teknokentlerde Şirket Kurmak | Teknokentlerin Avantajları
 

Türkiye’deki Serbest Bölgelerin Listesi

Türkiye’de 2022 yılı itibariyle 3 tanesi İstanbul’da olmak üzere toplam 18 adet serbest bölge bulunur. Bu serbest bölgelerin kuruluş yılları ve alfabetik olarak listesi şu şekildedir:

 

 • Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi - 1992
 • Antalya Serbest Bölgesi - 1985
 • Avrupa Serbest Bölgesi - 1996
 • Bursa Serbest Bölgesi - 2000
 • Denizli Serbest Bölgesi - 2000
 • Ege Serbest Bölgesi - 1987
 • Gaziantep Serbest Bölgesi - 1998
 • İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi - 1990
 • İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi - 1992
 • İstanbul Trakya Serbest Bölgesi - 1990
 • İzmir Serbest Bölgesi - 1997
 • Kayseri Serbest Bölgesi - 1997
 • Kocaeli Serbest Bölgesi - 2000
 • Mersin Serbest Bölgesi - 1985
 • Rize Serbest Bölgesi - 1997
 • Samsun Serbest Bölgesi - 1995
 • Trabzon Serbest Bölgesi - 1990
 • TÜBİTAK Mam Teknoloji Serbest Bölgesi - 1999

 

Her biri Avrupa’daki benzerleri ile aynı standartlarda olan bu serbest bölgeler üreticilere ve yatırımcılara büyük avantajlar sağlamaya devam ediyor.

 

Serbest bölge içerisinde şirket kurma süreci doğru ve profesyonellerce gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Eğer siz de serbest bölgede şirket kurmak ve bu konu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, hemen şimdi bizimle iletişime geçebilir ve bir görüşme planlayabilirsiniz.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin