Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? | Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak

Özel sektörde ya da kamu kurumlarında çalışan işçilerin şirket kurması ile ilgili genel bir yazı hazırladık. Bu konuda piyasada kafa karışıklığı yaratabilecek bilgiler mevcut. Peki devlet memurları şirket kurabilir mi? Özel sektörde sigortalı çalışırken şirket kurmak mümkün mü? Bu konular hakkında tüm merak edilenleri sizler için yazdık ve en doğru bilgileri bir araya getirmeye çalıştık

 

 

Özel Sektörde Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak Mümkün Mü?


Bir özel sektör çalışanının şirket kurması, kanunlar tarafından yasaklanmış bir durum değildir. Fakat bir özel sektör çalışanının, çalışmakta olduğu şirket ile olan sözleşmesinde şirket açamaz ya da herhangi bir şirkete ortak olamaz gibi bir madde bulunuyorsa, böyle durumlarda süreç farklı işler. Sözleşmesinde bu maddeler olan bir özel şirket çalışanının şirket açması durumunda işveren personeli işten çıkarabilir ve herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaz. Sözleşmede şirket açmaya engel bir durum bulunmuyorsa, sigortalı çalışan bir şahıs şirketi kurabilir ya da herhangi bir şirkete ortak olabilir. Bu durum 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilmiştir. 

Türkiye’de sigortalı çalışırken şirket kurmak sigorta mevzuatı açısından herhangi bir sıkıntı yaratmadığı gibi, beraberinde pek çok avantaj da getirebilir. Örneğin bir kişi 4A kapsamında sigortalı bir işçi olarak çalışıyorsa, şahıs şirketi açması durumunda bağkur primi ödemez. Yani 4A kapsamında çalışan birinin sigorta primleri her ay düzenli olarak yattığı için Bağkur kaydı dondurulur ve böylelikle bir Bağkur borcu ile karşılaşma ihtimali de ortadan kalkar. Fakat eğer çalışmakta olduğunuz işten ayrılırsanız ya da herhangi bir sebeple işten çıkarılırsanız, Bağkur devreye girer ve otomatik olarak Bağkur borcunuz da oluşmaya başlar.

 

 

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? Kamu Kurumlarında Sigortalı Çalışırken Şahıs Şirketi Kurmak Mümkün Mü?


Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi sorusunun yanıtına gelelim. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 28. maddede devlet memurlarının kazanç getirici faaliyetlerde bulunması ya da şirket kurması yasaklanmıştır. Söz konusu kanun maddesi şu şekildedir: “Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.”

Peki kamu kurumlarında sigortalı çalışırken şahıs şirketi kurmak neden yasaklanmıştır?  Bunun en temel nedeni devlet kurumlarında çalışan personelin hem düzenli, hem de verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Devlet memurları açısından Türkiye’de sigortalı çalışırken şahıs şirketi kurmak mümkün değildir. Fakat anonim ve limited şirketler için durum böyle değildir. Konuyu bir de sermaye şirketi açısından ele alalım.

 

 

Anonim Şirket

Devlet memurları anonim şirket ortağı olabilir. Fakat devlet memurları anonim şirketin yönetim ve denetim kuruluna giremez, temsilci ya da vekil olamaz.

Dolayısıyla ortak olunan anonim şirketin ana sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmiş olması ve devlet memurlarının bu kişiler arasında yer almaması gereklidir.

 

Limited Şirket

Devlet memurları limited şirket ortağı olabilirler. Fakat devlet memurları limited şirketin yönetim ve denetim kuruluna giremez. Dolayısıyla ortak olunan limited şirketin ana sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmiş olması ve devlet memurlarının bu kişiler arasında yer almaması gereklidir.

 

Kooperatif Şirket

Devlet memurları, anonim ve limited şirket ortağı olabileceği gibi kooperatif şirket ortağı da olabilirler. Devlet memurları kalkınma ve tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurulunda bulunabilirler. Fakat kalkınma ve tüketim kooperatifleri dışında kalan üyesi olduğu kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulunda bulunamazlar.

Umarım ‘’Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi ? Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak’’ sorularının cevabına yanıt olmuşuzdur.

 

Hem sigortalı çalışmak ve şahıs şirketi kurmak, hem de limited ve anonim şirket kurmak ile ilgili bilgilere vakıf olmak için bir mali müşavirden destek almak gerekir. Eğer siz de sigortalı çalışırken anonim ve limited şirket kurmak süreci ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Eğer bir özel sektör çalışanı olarak ilk kez bir şahıs şirketi açacaksanız ve 29 yaşın altındaysanız genç girişimci desteği programından da yararlanabilirsiniz. Sigortalı çalıştığınız işten ayrılmanız ve Bağkur ödemelerine başlamanız durumunda, bu program sayesinde 1 yıllık Bağkur prim borçlarını sildirebilirsiniz. Siz de sigortalı çalışırken şahıs şirketi kurmak, genç girişimci programına başvurmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

UYARI: Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Kaynak göstermeden kullanılamaz.

Güncel Bilgiler

0 532 366 17 87
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin