Transit Ticaret Nedir? | KDV Beyannamesine Tabi Midir?

Covid-19 pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan bir kavram olan transit ticaret sıklıkla dropshipping ile karıştırılıyor. Transit ticarette yurt dışındaki ürünlerin direkt ya da transit olarak yine yurt dışına ya da serbest bölgelere satılması söz konusudur. Bu ticaret türünde ithalat ve ihracat rejim hükümleri uygulanmaz. Peki transit ticaret nedir, bu ticaret türünde KDV beyannamesine uymak zorunlu mudur ve süreç hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Bu yazımda transit ticaret nedir ve süreç yönetimi nasıl olmalıdır açıklamaya çalıştım…

Transit Ticaret Nedir?

Herhangi bir ülkeden bir ürün almak ve bu ürünü Türkiye’nin gümrük sınırlarının içine sokmadan başka bir ülkeye satmak transit ticaret olarak adlandırılır. Örneğin Almanya, İsviçre ya da herhangi bir Avrupa ülkesinden bir sipariş aldınız diyelim. Ve siparişini aldığınız ürün Çin ya da başka bir ülkede bulunuyor. Bu ürünü Çin üzerinden doğrudan sipariş aldığınız Avrupa ülkesine gönderdiğinizde transit ticaret yapmış oluyorsunuz. Mevcut ilişkiler ve koşullar doğrultusunda ürün üzerine kendi markanızı ya da etiketinizi bastırmanız da mümkün. Bu tarz bir ticaret yönteminde antrepolar ile uğraşmanız gerekmediği gibi, çeşitli vergi ve harçlardan da muaf olmuş olursunuz.

Size sipariş geldikten sonra, bu siparişi alıcıya göndermek için satın aldığınız firma size bir fatura keser ve siz de alıcıya bir fatura kesersiniz. Sizin kestiğiniz fatura İngilizce olarak kesilmeli ve üzerinde herhangi bir KDV tutarı belirtilmemelidir. Yani transit ticaret aslında KDV’siz olarak gerçekleşir.

Gümrük Beyannamesi Düzenlemek Gerekli Mi?

Transit ticaret için herhangi bir gümrük beyannamesi düzenlemeye gerek yoktur. Dış ticarette kullanılan peşin ödeme ve akreditifli ödeme gibi yöntemlerin tamamı transit ticarette de kullanılabilir. Tüm işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler esnaf ve ticaret odalarına kayıt olarak vergiye tabi oldukları sürece transit ticaret yapabilir. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta şudur: İhracatı yasaklanmış malların transit ticareti ve ihracat yapılması yasaklanmış olan ülkeler ile transit ticaret yapmak mümkün değildir. Transit ticarette sevk evraklarının malın girdiği ve çıktığı ülkelerin mevzuatlarına göre düzenlenmesi büyük önem taşır. Ülkemize döviz kazandıran bir ticaret şekli olan transit ticaret, ülkemizde pek çok gerçek ve tüzel kişi tarafından uygulanan bir ticaret şeklidir.

Bu açıklamalar transit ticaret nedir sorusuna açıklık getirmek için oldukça yeterli. Yinede bir transit ticaret sürecine başlamadan önce bir mali müşavirden fikir almak çok daha etkili bir süreç geçirmenize yardımcı olabilir. Eğer siz de transit ticarete giriş yapmak isterseniz, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Transit Ticaret Nasıl Yapılır?

Transit ticaret yapabilmek için öncelikle bir transit ticaret beyannamesi düzenlemek gerekiyor. Bu evrak doğrudan gümrükler aracılığıyla düzenlenir. Yani Türkiye sınırları içerisindeki gümrüklere giriş yapmayan ürünler için gümrüğe gitmek ve bir transit ticaret beyannamesi almak gerekmez. Yani transit ticaret beyannamesinin gerekliliği ancak herhangi bir ürünün Türkiye gümrük bölgesi sınırlarına girmesi durumunda doğar. Transit ticaret dışındaki ticaret ve lojistik işlemlerinde söz konusu olan harç, vergi ve fon gibi kesintiler, ithalatı ya da ihracatı transit ticaret ile gerçekleştirilen mallar için talep edilmez. Yukarıda da değindiğimiz gibi satışı yasak olan mallar ile ya da ticaret yasağı bulunan ülkelere transit ticaret yapılamaz.

Transit ticaret sürecinde mal, para ve fatura hareketlerinin geçmesi gereken belirli aşamalar bulunur. Bu aşamalar şunlardır:

  • Yurt dışından alınan her mal için ithalatçı firma sizin firmanıza bir fatura kesmelidir,
  • Eğer satış yurt dışına gerçekleşiyorsa, kesilecek olan fatura Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır,
  • İngilizce ve Türkçe olarak kesilmiş olan fatura doğrudan alıcı firmaya gönderilmelidir,
  • Ticaret sonucu elde edilen kar deftere kaydedilmeli ve bildirilmelidir,
  • Para transferi alıcı firma hesabından satıcı firma hesabına yapılmalıdır.

Transit ticarette üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biri malların giriş ve çıkış yapacağı ülkelerin yasalarının ve mevzuatın detaylı bir şekilde incelenmesidir. Dolayısıyla sürecin yasalara aykırı bir şekilde gerçekleşmemesi gerekir. Bu nokta dışında transit ticaretteki transfer yöntemleri konusunda herhangi bir sınırlama bulunmaz. Burada transit ticaret nedir sorusu kadar, transit ticarette KDV beyannamesi düzenlenip düzenlenmeyeceği konusu da büyük önem taşır.

İlgili İçerikler:


Navlun Faturası Nedir? Nasıl Hesaplanır? Navlun Faturası Örneği

İhracatçılara Yeşil Pasaport Nasıl Verilir? Gerekli Belgeler Nelerdir?

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir? Kimler İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir?

Mikro İhracat ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Nedir?

Serbest Bölgede Şirket Kurmak | Serbest Bölgelerin Avantajları

Proforma Fatura Nedir, Nasıl Düzenlenir? Proforma Fatura Örneği
 

Transit Ticaret KDV Beyannamesine Tabi Midir?

Herhangi bir ticari faaliyette KDV işlenebilmesi için söz konusu mal ya da hizmetin Türkiye sınırları içerisinde bulunması gerekir. Transit ticarette satılan bir mal ya da hizmet Türkiye’de bulunan bir firmanın mal varlığı içerisine girer ve sonra da çıkar. Fakat bu mal ya da hizmet Türkiye’nin gümrük sınırları içerisine girmediği için KDV uygulamasından muaf tutulmuştur. Yani transit ticarette Türkiye gümrük sınırlarına girmeyen mallar için KDV beyannamesi düzenlenmesi gerekmez.

Ayrıca transit ticaret serbest bölgelerde de işleyebilir. 3065 sayılı KDV kanunu 16/1-c maddesinde de belirtildiği gibi, antrepo ya da serbest bölgelerden alınan mallar ya da bu bölgelere satılan mallar için KDV ödenmesi gerekmez. Dolayısıyla bu muafiyetler göz önünde bulundurularak transit ticaret muhasebe kayıtları ayrı bir bölümde yapılır.

Transit ticaret faturalarının düzenlenmesi ve KDV muafiyeti süreci bir mali müşavir aracılığıyla kolay ve hızlı bir şekilde yönetilebilir. Bu yüzden siz de süreci bir mali müşavir gözetiminde gerçekleştirmek için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Transit Ticaret Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Transit ticarete atılacak olan firmaların bilmesi gereken önemli konulardan biri de, vergilendirme işlemlerinin normal ürün alım ve satım işlemlerindeki sürece farklı şekilde işlemesidir. Aynı şekilde standart ithalat ve ihracat kuralları da transit ticaret için geçerli değildir. Çünkü alışı ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin Türkiye sınırları içerisine girmesine gerek yoktur. Nitekim transit ticaret kapsamında satışı yapılan ürünler ihracat rejimi kapsamında, alımı yapılan ürünler ise ithalat rejimi kapsamında değerlendirilmez.

Tüm bunlara ek olarak herhangi bir mal gümrüğe alınabilir ve bu malların bakım ve onarım işlemleri için bir işçilik gerekebilir. Böyle durumlarda söz konusu işçiliğin gümrük içerisindeki depo ya da antrepolarda gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tarz ürünler depo ya da antrepolarda işçilik gördüğü zaman, fiili ithalat hükmü bu ürünler için geçersiz olur. Ayrıca satışı transit ticaret ile gerçekleştirilen mallarda Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 maddesi de hükümsüzdür.

Son olarak; transit ticarette başarılı olmak için lojistik firması gibi bazı önemli konuları da göz önünde bulundurmak gerekir. Doğru lojistik firması seçimi firmaların karlılığını artırması açısından etkili olacaktır. Yani malların alıcı firmaya zamanında ulaşması ve herhangi bir zarar görmemesi, firmanın başarısını artıran etkenler olarak öne çıkar. Lojistik firması seçiminin firmaların güvenilirliğini ve bilinirliğini artıracağı düşünülürse, bu durum daha geniş bir müşteri portföyüne ulaşmak konusunda da son derece etkili olacaktır.

Bu metinde transit ticaret nedir ve süreç konusunda bilinmesi gerekenler nelerdir açıklamaya çalıştım. Transit ticaret sürecinde yapılacak basit hatalar, firmanızın zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden süreci olabildiğince sorunsuz yönetmek gerekir. Bunun için de bir mali müşavir desteği önemlidir. Siz de bir mali müşavir desteği arıyorsanız ve transit ticaret nedir sorusunun ötesinde derinlemesine bilgi istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Güncel Bilgiler

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin