Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Kimler Alabilir? Ne İşe Yarar?

Türkiye’de her geçen gün pek çok sektörde çeşitli yatırımlar yapılıyor. Söz konusu yatırımcılara devlet tarafından sağlanan destek ve teşvikler mevcut. Elbette bu teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için belli başlı koşulları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Bu koşulların yerine getirilmesi durumunda tüm yatırımcılar yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanabilir. Peki yatırım teşvik belgesi nedir ve kimler yatırım teşvik belgesi alabilir? Bu yazımda yatırım teşvik belgesi nedir başta olmak üzere merak edilen pek çok soruya cevap vermeye çalıştım…

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi, farklı sektörlerde yapılacak olan yatırımlarda devlet tarafından sağlanan teşvik ya da desteklerden yararlanılabilmesini sağlayan belgedir. Söz konusu teşvikler sanayiden tarıma, enerjiden hizmete kadar pek çok sektörü kapsar. Yatırım teşvik belgesini alabilmek için bir takım koşulları yerine getirmiş olmak gerekir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra yatırım sürecinde mevzuat içerisinde mevzuatta belirtilmiş olan tüm hükümlere uygun şekilde ilerlemek gerekir. Yatırımın tamamlanmasının ardından da dikkat edilmesi gereken hususlar bulunur ve bu hususlara 5 yıl süreyle riayet edilmek zorundadır. Yatırımın tamamlandıktan sonra söz konusu hususların ihlal edilmesi durumunda yatırımcılar çeşitli cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Ne İşe Yarar?

Yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunmuş ve başvurusu onaylanmış olan yatırımcılar mevzuat kapsamında başta vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisinden muafiyet, sigorta primlerindeki işveren ve işçi hissesi destekleri, yatırım yeri tahsis edilmesi, gelir vergisi stopajı, faiz desteği ve KDV iadesi olmak üzere çok sayıda teşvikten yararlanabilir. Söz konusu teşvikler yatırım öncesinde, yatırım sırasında ya da yatırım tamamlandıktan sonra yapılabilir. Yatırım esnasında ve sonrasında yapılan teşviklerin detayları ise şu şekilde:

 

 • Yatırımı ilgilendiren ekipmanların alımı sırasında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanılabilir,
 • Sigorta primi ödenirken işveren ve işçi hissesi desteği yatırım tamamlandıktan sonra verilir,
 • Hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi indirim desteği, yatırım kapsamında bulunan ekipmanlar temin edildikten sonra ekipmanların temin edildiği dönem içerisinde hesaplanır ve mahsup yöntemiyle gerçekleştirilir,
 • Yatırım teşvik belgesi almış olan firmalar yatırımları sırasında bu belge üzerinde revize gerçekleştirebilir; belge üzerinde makine ve teçhizat ekleme ya da çıkarma, yatırım konusunu değiştirme, ekipman devri, ekipman satışı, ekipman ihracı ya da kiralanması, liste değişikliği ve finansal kiralama gibi konularda değişiklik yapılabilir.

 

Bu noktaya kadar yatırım teşvik belgesi nedir ve ne işe yarar gibi soruları cevaplandırmaya çalıştım. Şimdi yatırım teşvik belgesi nedir sorusuna ek olarak bu belgeyi kimlerin alabileceğine ve nasıl alabileceğine bakalım…

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Yatırım teşvik belgesi alabilecek kurum ve kuruluşlar ilgili kanun içerisinde belirtilmiştir. Buna göre şu kurum ve kuruluşlar yatırım teşvik belgesi alabilir:

 

 • Şahıs şirketleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Dernek ve vakıflar,
 • Adi ortaklıklar,
 • Sermaye şirketleri,
 • Kooperatifler,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • İş ortaklıkları,
 • Merkezi yurtdışında bulunan yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri,
 • Yabancı sermayeli yatırımlar ile kurulacak olan anonim ve limited şirketler ve bu şirketlerin şubeleri.

 

Bakanlık tarafından kuruluş süresine bakılmaksızın tüm yeni şirketler yatırım teşvik belgesinden yararlanabilir. Her ne kadar bu şartları yerine getiriyor olsanız da hem yatırım yapacağınız bölgeyle hem de yatırım konusu ve tutarı ile ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirmeniz önemli.


İlgili İçerikler:

İşkur Teşvikleri Nelerdir? İşkur Teşvik Şartları 2024

Ticaret Bakanlığı Hibe Ve Teşvikleri Nelerdir? Hibe Şartları 2024

Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024

 

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Eğer yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunmak istiyorsanız, bunun için web tabanlı bir uygulama olan E-TUYS sistemini kullanabilirsiniz. Bu uygulama Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir. Yatırım teşvik belgesi işlemlerinin yürütülmesi adına yalnızca elektronik sertifika sahibi olan kişiler E-TUYS sistemine erişebilir. Ayrıca yetkilendirme başvurusu yapmış olan ve başvurusu Bakanlık tarafından onaylanan kişiler de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu yüzden yatırımcıların ilk yapması gereken şey yetkilendirme işlemi için gerekli belgeleri hazırlayarak bakanlığa başvurmaktır.

 

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli tüm işlemler e-imza sahibi olan kişiler tarafından yürütülebilir. Yetkilendirme yalnızca bir kişi için değil birden fazla kişi için yapılabilir. Hem firmaların yatırımcıları ya da çalışanları hem de avukat ya da mali müşavir gibi firma çalışanı olmayan isimler de firma adına yetkilendirilebilir. Yetkilendirme işlemini tamamlamak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 

 • Başvuru sırasında dilekçe hazırlandıktan ve kullanıcı formu doldurulduktan sonra noter onaylı bir taahhütname hazırlanır,
 • Hazırlanan belgeler yatırımcı firmanın KEP adresi aracılığı ile bakanlığın KEP adresine gönderilir,
 • Yetkilendirme başvurusunun Bakanlık tarafından onaylanması durumunda onay mesajı yine e-posta yoluyla firmaya iletilir,
 • Yetkilendirilmiş olan kişiler daha sonra yatırımcı bilgilerini güncellemek ya da yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunmak gibi işlemleri yapabilir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Yetkilendirme işlemleri tamamlandıktan sonra yatırımcı teşvik belgesi almak için başvuruda bulunulabilir. Başvuru sırasında yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken evraklar şunlardır:

 

 • Vergi levhası,
 • Yatırım maliyetine karşılık gelen harç ücretinin E-TUYS sistemi üzerinden ödenmesi,
 • Projenin tanıtım fizibilitesi,
 • Firmanın sermaye miktarını, ortaklık yapısını ve faaliyet konularındaki nihai durumunu ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Yukarıdaki belgenin alınamaması durumunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı ya da noterden ve sicil merciinden onaylanmış örneği,
 • Başvurunun kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmadığı haller için; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Türkiye toprakları içerisinde SGK tarafından herhangi bir prim ya da idari para cezası borcu bulunmadığını gösteren, bu borçların taksitlendirildiğini, yapılandırıldığını ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını gösteren belge (bu belge SGK’nın ilgili kurumlarından alınabileceği gibi elektronik ortamdan barkodlu olarak da alınabilir),
 • Çevre Kanunu göz önünde bulundurularak ÇED Yönetmeliği içerisinde bulunan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı şartı aranması zorunlu yatırımlar için bu kararlarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinden alınmış olan yazı.
 • Stratejik yatırımlar için yatırım yapılacak konuya dair alınan kararın 8. maddesinde bulunan ve içerisinde teknik, mali, sektörel analiz ve hesaplamaları bulunan fizibilite raporu.

 

Eğer siz de gerekli koşulları yerine getiriyorsanız ve tüm bu belgeleri hazırladıysanız, yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Yatırım teşvik belgesi için başvuru sürecinin bir mali müşavir eşliğinde yönetilmesi işleri sizin için kolaylaştırır.

 

Bu yazımda yatırım teşvik belgesi nedir ve benzeri soruları cevaplandırmaya çalıştım. Siz de yatırım teşvik belgesi ile ilgili olarak detaylı bilgi almak ve süreci bizimle birlikte yönetmek isterseniz, hemen şimdi iletişim kanallarımızı kullanabilirsiniz.
 

UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

 

Güncel Bilgiler

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin