Teknokentlerde Şirket Kurmak | Teknokentlerin Avantajları

Türkiye’de yer alan teknokentlerde şirket kurmak özellikle son yıllarda startup sahiplerinin ya da girişimcilerinin ilgisini çekiyor. Teknoloji geliştirme kanununun çıktığı ilk yıllarda teknokent sayısının az olmasına bağlı olarak buralarda yer almak pek çok girişimci için hayal olarak kalıyordu. Fakat günümüzde teknokentlerin sayısı arttı ve girişimcilerin bu bölgelerde yer edinmeleri de kolaylaştı. Teknokentlerin bu kadar ilgi görmesinin en önemli nedenlerinden biri de burada yer alan firmalarda vergi muafiyetleri başta olmak üzere pek çok kolaylık sağlanıyor olması. Peki teknokentlerde şirket kurmak için yapılması gerekenler nelerdir ve bu bölgelerde yer almak firmalara ne gibi avantajlar sağlıyor? Sizler için bu soruları etraflıca cevaplandırmaya çalıştım.

Teknokent Nedir?

Teknoloji geliştirme bölgesi ya da teknopark olarak da adlandırılan teknokentlerde şirket kurmak, firmalara başta vergisel teşvikler olmak üzere çok sayıda avantaj sağlar. Teknokentler içerisinde üniversiteler, sanayi kuruluşları ve araştırma enstitüleri aynı bölgede bulunur. Böylelikle araştırma geliştirme çalışmaları, yenilikler, bilgi ve teknoloji transferleri aynı ortam içerisinde gerçekleşir. Ayrıca bir iş geliştirme ve organize araştırma ekosistemi olarak da tanımlanabilecek olan teknokentlerde akademik, ekonomik ve sosyal yapı bütünleşmiş haldedir.

 

26 Haziran 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması yasalaşmıştır. Bu kanunun amacı 4 madde ile şu şekilde özetlenebilir:

 

 • Araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapan firmaların üniversitelerin bünyesinde bulunan teknoloji geliştirme bölgelerine toplanması,
 • Firmaların birbirleri ile işbirliği yapmaları,
 • Firmaların akademisyenler ile işbirliği yapmaları,
 • Katma değerli ürün üretiminin desteklenmesi.

 

Pek çok girişimcinin ilgisini çeken teknopark ya da teknokentler girişimciler için pek çok hizmet, imkan ve kolaylık sağlıyor. Eğer siz de teknokentlerde şirket kurmak için başvuru sürecini planlamak isterseniz, bunun için bir mali müşavirden destek almanızı öneririz. Süreç ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir başvuru gerçekleştirmek için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teknokentlerde Şirket Kurmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Gelir vergisi ya da kurumlar vergisi mükellefi olan firmaların teknoloji geliştirme bölgelerinde / teknokentlerde yer alabilmek için, geliştirdikleri AR-GE projelerini bulundukları bölgedeki teknokent yöneticilerine sunmaları gerekiyor. Sunulan projelerin onaylanması durumunda mevcut teknokent içerisindeki müsaitlik durumuna da bağlı olarak bu firmalar teknokent içerisinde yer alabiliyor. Başvuru yapabilecek firmalar gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişiler olabildiği gibi, kurumlar vergisi mükellefi olan tüzel kişiler de olabiliyor. Nitekim teknokentlerde şirket kurmak AR-GE faaliyetlerinde bulunan firmalar için çeşitli muafiyetleri ve kolaylıkları da beraberinde getiriyor.

 

Teknokentlerde yer alabilmek için öncelikle içinde bulunmak istediğiniz teknokentin i̇nternet sitesine giderek buradan bir ön başvuru gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu ön başvuru yönetici şirket tarafından değerlendirildikten sonra size bir bilgilendirme yapılıyor ve asıl başvuru formu tarafınıza iletiliyor. Bu başvuru formunda şirketin genel tanıtımını, misyon ve vizyonunu anlatan bir açıklama yazısı ile birlikte başvuru ücret dekontu da isteniyor. Fakat en önemli kısım teknokentte yer almak için geliştirdiğiniz projenin detaylı bir şekilde açıklanması. Bu arada her teknokentin başvuru ücreti değişkenlik gösteriyor. Başvurunuz tamamlandıktan sonra yönetici şirket hakemleri projenizi ilgili mevzuatı da göz önünde bulundurarak değerlendiriyor ve eğer kabul edilirseniz sözleşme yapmak için davet ediliyorsunuz.İlgili İçerikler:

Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024

 

Teknokentlerde Şirket Kurmak Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

Türkiye’de teknokentlerde şirket kurmak hem şirketler açısından hem de akademisyen ve öğrenciler açısından pek çok avantajı beraberinde getirir. Dolayısıyla teknokentlerin şirketlere, akademisyenlere ve öğrencilere sunmuş olduğu en temel avantajlar şu şekilde listelenebilir:

Şirketlere Sunulan Avantajlar

 • Teknokent içerisinde yer alan firmalar bölgede gerçekleştirmiş oldukları yazılım ve AR-GE faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisi ödemez,
 • Teknokent içerisindeki şirketlerde çalışan araştırmacı, AR-GE personeli ve yazılımcıların, bu görevlerinin karşılığı olarak aldıkları ücretlerin tamamı her türlü vergiden muaftır,
 • Teknokent içerisinde üretilen veri yönetimi, sistem yönetimi ve iş uygulamaları ile birlikte; i̇nternet, sektörel, mobil ya da askeri komuta kontrol uygulama ve yazılımlarının teslim ve hizmet ödemelerinin tamamı KDV’den muaftır,
 • Ücreti gelir vergisinden muaf tutulmuş olan tüm personelin elde ettikleri ücret üzerinden hesaplanmış olan sigorta priminin işveren hissesinin yarısı, sigorta prim desteği olarak her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesindeki ödenekten beş yıl süreyle karşılanır.

Akademisyenlere Sunulan Avantajlar

 • Bölgede bulunan akademisyenler üniversitelerin ya da teknokent yönetici şirketlerinin izniyle AR-GE faaliyetlerini ticarileştirmek için teknokent içerisinde bir şirket kurabilir,
 • Kurulu olan bir şirkete ortak olabilir,
 • Kurulu olan bir şirkette personel olarak çalışabilir ya da yönetici olarak görev alabilir.

Öğrencilere Sunulan Avantajlar

 • Öğrenciler stajlarını teknokent içerisinde tamamlayabilir,
 • Bitirme ödevleri ile birlikte yüksek lisans ve doktora tezleri teknokent içerisinde yer alan şirketler ile işbirliği içinde yapılabilir, teorik eğitim aynı zamanda pratik bir eğitim ile de desteklenmiş olur,
 • Öğrenciler teknokent içerisindeki şirketlerde yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak çalışabilir, böylelikle bir yandan eğitim hayatı devam ederken bir yandan da içerisinde bulundukları sektörle ilgili olarak deneyim kazanabilirler.

 

Türkiye’deki teknokentlerin sayısının artması ile birlikte teknokentlerde şirket kurmak çok daha kolay ve çok daha cazip bir hale geldi. Bu durum teknokentlerde AR-GE çalışmaları ve çeşitli faaliyetler yürüten şirketlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin de sayısının artmasına katkı sağlıyor. Nitekim ekonomik ve teknolojik bir gelişmeye de katkı sağlanmış oluyor. Sağlanan tüm desteklere ilgili mevzuat üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Teknokentlerin sayısının artması bu bölgeler içerisinde yer almayı kolaylaştırıyor olsa da, süreç yönetiminin doğru bir şekilde yapılması teknokente giriş sürecini daha da kolaylaştırır. Bu süreci en doğru ve kusursuz şekilde yönetecek olan kişiler serbest muhasebeci ve mali müşavirlerdir. Bu yüzden süreç yönetimi konusunda bir mali müşavire danışmak önem taşır.


İlgili İçerikler:

Sanal Ofis Nedir? Sanal Ofislerde Şirket Kurmak Yasal Mı?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? | Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak

Startup Nedir? Nasıl Kurulur? | Startup İle İlgili Merak Ettikleriniz

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Şirketi Kurmalıyım?

Serbest Bölgede Şirket Kurmak | Serbest Bölgelerin Avantajları

 

Türkiye’deki Teknokentlerin Listesi

Türkiye özellikle son yıllarda teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili olarak inanılmaz bir gelişme kaydetti. Artık hemen hemen tüm büyük şehirlerde birden fazla teknokent bulunuyor. Türkiye’deki teknokentlerin listesi ise şu şekilde:

İstanbul

 • Boğaziçi Teknopark
 • İstanbul Teknokent (Entertech)
 • İTÜARI Teknokent
 • Teknopark İstanbul
 • Yıldız Teknopark

Ankara

 • Ankara Üniversitesi Teknopark
 • Bilkent Cyberpark
 • Gazi Teknopark
 • Hacettepe Teknokent
 • ODTÜ Teknokent
 • OSTİM Teknopark
 • Teknopark Ankara

İzmir

 • Dokuz Eylül Teknopark (Depark)
 • Ege Teknopark
 • İzmir Bilimpark
 • Teknopark İzmir

 

Diğer Şehirler (A-Z)

 • Adana Çukurova Teknokent
 • Antalya Teknokent
 • Bursa Ulutek Teknopark
 • Çanakkale Teknopark
 • Diyarbakır Dicle Teknokent
 • Denizli Pamukkale Teknokent
 • Düzce Teknopark
 • Edirne Trakya Teknokent
 • Elazığ Fırat Teknokent
 • Erzurum Ata Teknokent
 • Eskişehir Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP)
 • Gaziantep Teknopark
 • Gebze-Kocaeli Bilişim Vadisi
 • Gebze-Kocaeli GOSB Teknopark
 • Gebze-Kocaeli Marmara Teknokent (Martek)
 • Isparta Göller Bölgesi Teknokent
 • Kahramanmaraş Teknokent
 • Kayseri Erciyes Teknopark
 • Kocaeli Üniversitesi Teknopark
 • Konya Teknokent
 • Malatya Teknokent
 • Mersin Teknokent (Technoscope)
 • Sakarya Teknokent
 • Samsun Teknokent
 • Sivas Cumhuriyet Teknokent
 • Tokat Teknopark
 • Trabzon Teknokent
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent

 

Eğer siz de bir teknokent içerisinde yer almak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin