Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2023

Şahıs şirketi kurmak her zaman girişimcilerin ilgisini çeken bir konu olmuştur. Şirketi kurma maliyetleri, sermaye şirketlerine istinaden daha ekonomiktir. Bu yüzden şahıs şirketi kurma talepleri daha fazladır. Buna istinaden yönetilmesi de daha kolaydır. Kuruluş ve kapanış süreçleri zahmetsiz ve kolay olmasından ötürü tercih edilir. Aynı zamanda böyle bir şirket kurmak, düşük iş hacmine sahip olacağını düşünen girişimciler için tercih sebebidir. Unutmadan, şirket kuruluş sürecini mutlaka bir mali müşavir ile birlikte gerçekleştirin.

 

Şahıs Şirketi Nedir?

Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. Küçük çaplı şirketlerdir. Şahıs şirketleri tek bir kişi ile kurulabildiği gibi birden fazla ortak sayısı ile de kurulabilir. Bunun yanında ortakların birbirine olan güveni ön plandadır. Şahıs şirketleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'na göre Kollektif şirket ve Komandit şirket olarak ikiye ayrılır. Bu şirket türlerinin ticari hayatta nesilleri tükenmek üzeredir. Bunun yanı sıra Adi şirketler de bu şirket grubundadır. Adi şirketler Borçlar Kanunu Hükümleri'ne tabidir. Son olarak adi şirket kuruluşları şekle tabi tutulmamıştır.

Şahıs şirketleri anonim şirketlerden ve limited şirketlerden çok daha küçük bir yapıya sahiptir. Bu şirketler orta ya da küçük ölçekte faaliyetler gösterecek olan firmalara hitap etmektedir. Dolayısıyla şahıs şirketleri sayesinde herkes bireysel olarak bir iş sahibi olabilmektedir.

 

Neden Şahıs Şirketi Kurmalıyım?

Bu tür bir şirket kurmak, düşük ciro hacmine sahip olacağını düşünen girişimciler için tercih sebebidir. Gelir vergisi 2. dilimi aşacağınızı düşünüyorsanız Anonim Şirket ya da Limited Şirket sizin için daha avantajlı hale gelebilir. Bunun yanı sıra Limited ve Anonim şirketlere göre kuruluş süreci daha hızlı ve basittir.

 

Şahıs Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları

Bu tür bir şirket kurmanın avantajları olabileceği gibi dezavantajları da bulunmaktadır. İlk olarak sürecin avantajları ile ilgili olarak şöyle bir liste yapılabilir:

 • Düşük muhasebeci ve mali müşavir ücreti
 • Diğer şirketlere göre maliyetinin düşük olması
 • Belirli bir sermaye ihtiyacının olmaması
 • Gelire göre vergi dilimlerinin olması
 • Ortaksız tek kişi ile kurulabilmesi
 • Defter tasdik ücretlerinin makul seviyede olması
 • Açılış ve kapanış işlemlerindeki kolaylık

Sürecin zorlukları ve bu süreçte ortaya çıkabilecek olan dezavantajlar ise şu şekilde listelenmiştir:

 • Anonim şirket veya Limited şirketlerde (sermaye şirketleri) 2023 yılı için vergi oranı %20 ile sabit iken, Şahıs şirketlerinde bu oran %40 'a kadar çıkmaktadır.
 • Şahıs şirketleri, devlet kurumlarına olan borçlarından tüm mal varlığı ile sınırsız sorumludur.
 • Bankalar açısından Sermaye şirketleri Şahıs şirketlerine göre daha büyük önem arz eder. Bunun yanı sıra kredi ve sanal pos işlemleri daha çabuk onaylanır.

 

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Bu tür bir şirket kurmak için bazı resmi prosedürleri yerine getirmek gerekir. Resmi prosedürleri uygulamak için de evrak ve belgeler kuruma ibraz edilmelidir. Bazı internet sitelerinde, bu evrak ve belgelerin mali müşavir aracılığı ile değil de, şirket sahibinin de teslim edebileceği söyleniyor. Kuruluş işlemleri, sadece evrak ve belgeleri teslim etmekten ibaret olmamakla birlikte, zamanında gönderilmesi gereken beyannameleri de kapsar. Açılış işlemlerini kendisi yapmaya çalışan şirket sahipleri, mali müşavir ile geç anlaştığı gibi, birçok cezai yaptırımla da karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple şirket kuruluş süreci önemli bir yere sahiptir. Yeni bir iş fikriniz var ise ve bunu bir şirkete dönüştürmek istiyorsanız ilk yapılması gereken bir mali müşavir ile anlaşmaktır.

İlgili İçerikler:

Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2023
Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci
Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?
Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2023
Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2023

 

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Eğer bu tür bir şirket açmak istiyorsanız, gerekli evrakları hazırladıktan sonra tüm süreç sizin için maksimum 1-2 gün alacaktır. Genellikle bireysel bir şirket kurmak, bir sermaye şirketi açmaya göre çok daha hızlıdır. Peki kuruluş sürecinde istenen evraklar nelerdir? Söz konusu evrakları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Mali müşavir vekaleti,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İmza beyannamesi,
 • Tapunun fotokopisi ya da kira kontratı,
 • Vesikalık fotoğraf,
 • Araç alış senedi ya da varsa ruhsat,
 • İkametgah.

Eğer bu tür bir şirket açmak istiyorsanız, işyeri adresi olarak göstereceğiniz konumu belirlemiş olmanız gerekiyor. Bu alan isterseniz bir dükkan, isterseniz de bir ofis, home ofis ya da sanal ofis olabilir. Tüm evraklar tamamlandıktan sonra başlatılan süreç, hızlı şekilde tamamlanmaktadır.

 

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2023

Şirket kurma sürecinde notere, vergi dairesine ve çalışmakta olduğunuz serbest muhasebeci mali müşavire bir takım ödemeler yapmanız gerekiyor. Söz konusu ödeme kalemleri ve rakamlar ortalama olarak şu şekilde:

 • Şahıs imza beyannamesi (Noter) 240,00 TL
 • Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergileri: 50,00 TL
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir iş yeri açılış ücreti 800,00-1000,00 TL arası

Mali müşavir tarafından açılış işlemleriniz tamamlandıktan sonra, adresinize gelmesi için vergi dairesinden yoklama memuru atanır. Yoklama memuru adresinize geldiğinde sizden kimliğinizi isteyerek yoklama tutanağına imza attırır.

 

Şahıs Şirketi Sahipleri Herhangi Bir Kira Stopajı Ödüyor mu?

Ticari alanlar için ödenmekte olan vergi türü, kira stopajı olarak adlandırılır. Kiracı olan kişiler kira stopajını ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir ofis, dükkan ya da home ofis için ödenen kiranın 4’te 1’lik kısmı kira stopajı olarak ödenir. Yani eğer kira 2000 lira ise, 500 liralık bir kira stopajı ödenmesi gerekir. Söz konusu kira stopajı toplu olarak 3 ayda bir ödenir. Eğer size ait olan bir işyeri varsa ve bu alana herhangi bir kira ödemiyorsanız, bu durumda kira stopajı ödemenize gerek yoktur. Ve yine eğer herhangi bir şirketten kiraladığınız bir sanal ofisiniz bulunuyorsa, bu durumda da kira stopajı ödemeniz gerekmez.

 

Şahıs Şirketlerinin Gider Listesi

Eğer şirketinizi kurduysanız, bir gerçek kişi olarak vergi beyannamesi tesis etmeniz gerekir. Söz konusu beyanname ve düzenli olarak yıllık ödenmesi gereken gider kalemleri ise şu şekilde listelenmiştir:

 • Her ay ödenmesi gereken KDV beyannamesi için 194,60 TL damga vergisi,
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken muhtasar beyannamesi için 194,60 TL damga vergisi,
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken gelir geçici beyannamesi için 294,90 TL damga vergisi,
 • Yıllık olarak ödenmesi gereken gelir vergisi beyannamesi için 294,90 TL damga vergisi.

Bu listede yer alan gider kalemlerinin, belirtilen sürelerde ödenmesi zorunludur.

 

Şahıs Şirketlerinin Gelir Vergisi Dilimleri 2023

Bu tür şirketler için vergilendirmeler, söz konusu şirketin gelir durumuna göre yapılmaktadır. Yani geliriniz azaldıkça vergileriniz de azalır ve geliriniz arttıkça vergileriniz de artar. Söz konusu vergilendirmeler gelire göre yüzde 15 ile yüzde 40 aralığındadır. Buna göre, şahıs şirketlerinin gelirlerine göre belirlenmiş olan 2023 vergi dilimleri şu şekildedir:

70.000 TL'ye kadar % 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası % 20

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası % 27

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası % 35

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası % 40 olarak tespit edilmiştir.
 

Faaliyette olan şahıs şirketlerinin tamamı, söz konusu vergi dilimlerini belirtilmiş olan sürelerde ödemekle yükümlüdür. Eğer gelir vergisi belirtilen süreler içerisinde ödenmezse, şirket cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden vergi süreçlerinin takibi düzenli olarak yapılmalıdır.

 

Şahıs Şirketleri Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler

Şahıs şirketleri diğer şirket türleri ile mukayese edildiğinde pek çok önemli kolaylık sunar. Buna göre şahıs şirketleri ile ilgili şu bilgileri akılda tutmakta fayda vardır:

 • En kolay şekilde kurulabilen şirket türüdür,
 • Şirketi açmak için asgari bir sermayeye sahip olmak gerekmez,
 • Şahıs şirketleri bir kişi ile ya da daha fazla kişi ile kurulabilmektedir,
 • Şirkette ortaklığı bulunan herkes vergi mükellefidir,
 • Tüm ortaklar hem kardan hem de zarardan direk olarak sorumludur,
 • Eğer şirket ortaklarından herhangi biri kendi payını satmak ya da başkasına devretmek isterse, bu işlem için diğer ortakların onayı gerekir. Bu yüzden ortaklık devrinin şahıs şirketleri için zor olduğu söylenebilir,
 • Tüm ortakların oy hakkı eşittir ve sözleşmeler yalnızca oy birliği ile değişir.

Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, şahıs şirketinin diğer şirket türleri ile arasında bulunan farklar da rahatlıkla anlaşılabilir.

 

Şahıs Şirketi Kurarken Genç Girişimci Teşvikinden Yararlanmak

Eğer ilk kez bir şirket kuracaksanız, size büyük avantaj sağlayacak olan genç girişimci teşvikinden yararlanabilirsiniz. Bu teşvik, pek çok açıdan sizi rekabet ettiğiniz piyasada daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Genç girişimci teşvikinden yararlanmak için aranan şartlar ise şu şekildedir:

 • Daha önce bir gelir vergisi kaydı bulunmamak ve ilk defa gelir vergisi mükellefi olmak,
 • 30 yaşından gün almamış olmak.

Söz konusu şartları yerine getirdiğiniz takdirde, 3 yıllık vergilendirme döneminde elde etmiş olduğunuz kazancın dönem başı 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden muaf tutuluyor. Aynı zamanda 1 yıl boyunca bağ-kur prim desteğine sahip oluyor ve aylık olarak ödenmesi gereken bağ-kur primi devlet hazinesinden ödeniyor. Söz konusu teşvik ile bir yandan vergiden muaf tutulurken, bir yandan da bağ-kur giderlerinden tasarruf etmiş oluyorsunuz.

 

Şahıs Şirketlerinde Fatura Nasıl Kesilir?

Eğer bu tür bir şirketiniz varsa ve fatura kesmek istiyorsanız, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait e-arşiv portaldan ücretsiz olarak fatura düzenleyebilirsiniz. Eğer bu yöntemi kullanmak istemezseniz, özel entegratörler aracılığı ile ücretli kontör karşılığında e-arşiv fatura düzenleyebilirsiniz. Hem elektronik hem kağıt fatura düzenlemek isterseniz de Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olan matbaalardan herhangi birine fatura bastırabilirsiniz. 5000,00TL ye kadar olan faturaları elle ve kağıt fatura olarak düzenleyebilirsiniz. Son olarak herhangi bir kırtasiyeden bir fatura koçanı alabilirsiniz. Bu fatura koçanını da notere tasdik ettirebilirsiniz.

Sonuç olarak yukarıda belirtilmiş olan bilgiler ışığında ve bir mali müşavir rehberliğinde kolayca bir şahıs şirketi kurmak mümkün. Tek yapmanız gereken size bu süreçte yardımcı olabilecek bir mali müşavir ile çalışmak. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvuruda bulunmak.


--- Sizin de yeni bir iş fikriniz var ve şahıs şirketi kurmak istiyorsanız, faaliyette bulunmak istediğiniz konuya özel detaylı maliyet tablosu için bizimle iletişime geçebilirsiniz. ---UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

0 532 366 17 87
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin